رفتن به محتوای اصلی

اوباما باید مخالفین گمراه سیاست های آمریکا در سوریه را نادیده بگیرد

یک مقام سوری معتقد است که یک سیستم "فدرال" می تواند حاصل نهائی مذاکرات در مورد اصلاحات در سوریه باشد، این در حالی است که دولت اوباما تا این لحظه درخواست های مربوط به حمله به نیروهای دولتی سوریه را نادیده گرفته است.
RTX2GV8W.jpg

ژان عزیز از دمشق گزارش می کند که نوعی آرامش و اعتماد وهم آلودی در پایتخت سوریه بر قرار است در حالی که صدای موشک ها از فاصله دوری به گوش می خورد. سیاستمداران و مقامات سوریه در حال برنامه ریزی طبیعت و وسعت اصلاحات سیاسی هستند که قرار است در سوریه شکل بگیرد. البته آنها با تهران و روسیه هم در حال مشورتند.

یک مقام سوری به ژان عزیز گفت: "ما از مرز بحث در مورد آینده رژیم و افراد آن فراتر رفته ایم. ما در حال جنگ برای تعریف نوع رژیم و مکانیزم های کارکرد آن و نحوه تعامل آن با مردم سوریه و کشور هستیم. برخی از یک سیستم فدرال و غیر متمرکز صحبت می کنند. در میان آنها کردها و روس ها و حتی خود پرزیدنت بشار اسد به چشم می خورند. این چیزی است که ما امروز در حال بحث در مورد آن هستیم."

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.