آمبرین زمان

آمبرین زمان یک نویسنده مقیم استانبول است که مطالب مربوط به ترکیه را برای واشنگتن‌پست، لس‌آنجلس‌تایمز، دیلی‌تلگراف و صدای آمریکا پوشش می‌دهد. مفسری که زیاد در تلویزیون ترکیه حاضر می‌شود و از سال ۱۹۹۹ خبرنگار مسائل مربوط به ترکیه برای اکونومیست بوده است.

در توییتر: @amberinzaman

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept