رفتن به محتوای اصلی

رویای ریاستی اردوغان به مویی بند است

در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات هفتم ژوئن ترکیه مانده است، نظرسنجیها نشان میدهند که آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به رکورد ۴۹ درصدی که در سال ۲۰۱۱ تجربه کرد، افت خواهد داشت.
Supporters of Turkey's Prime Minister Ahmet Davutoglu wave Turkish and AK Party flags during an election rally for Turkey's June 7 parliamentary elections in Istanbul, Turkey, May 17, 2015.   REUTERS/Osman Orsal - RTX1DCCG
خواندن در 

 

در ۱۲ سال گذشته، اسلام‌گراهای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به نظر شکست ناپذیر می‌آمدند. حزب عدالت و توسعه (AKP) پیروزی‌های پی در پی انتخاباتی را با سر و صدای زیاد پشت سر می‌گذاشت و هر بار آرای بیشتری را دریافت می‌کرد. اما در حالی که کمتر از دو هفته به انتخابات هفتم ژوئن مانده است، حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار، شکننده به نظر می‌رسد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.