رفتن به محتوای اصلی

کرد های ایران بر می خیزند در حالی که رهبرانشان متفرقند

گروه های مختلف کرد ایرانی بجای اتحاد برای به دست آوردن حقوق خود، متفرقتر شده اند.
1.jpg
خواندن در 

بهار در کوه های با شکوه قندیل که ایران و عراق را از یکدیگر جدا می کنند فرا رسیده است. اما آرامش این منطقه دور افتاده روستائی در خاور میانه هر لحظه می تواند در هم شکسته شود. جنگنده های ایرانی هر از گاهی بر روی جنگجویان حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) که مقرشان در قندیل است بارانی از بمب فرو می ریزند. این گروه از آخرین بقایای گروه های کرد است که برای خود مختاری در ایران مبارزه می کنند.

کرد های ایرانی سرکوب شده، و بنا به برخی از روایات، از جمله اعضاء پژاک، هم چنان زندانی شده و تحت شکنجه قرار می گیرند. تعداد کسانی که از این گروه اعدام می شوند در سال های اخیر رو به افزایش گذاشته است. در حالی که موفقیت کرد های ترکیه، سوریه، و عراق در مبارزه با داعش عنوان خبر های بین المللی را به خود اختصاص می دهد گرفتاری کرد های ایرانی به دست فراموشی سپرده سده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.