דילוג לתוכן העיקרי

עליית"החזית האיסלמית"היא אסון לסוריה

העלייה במעמד החזית האיסלאמית מאיימת על העברת השלטון בסוריה;הקונפליקט בסוריה משתק את לבנון;פאראה אל-מוסלים– ברשימת הוגי הדעות המובילים של שנת2013 של הירחון .פוריין פוליסי
Residents look for survivors at a damaged site after what activists said was an air strike from forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in Takeek Al-Bab area of Aleppo, December 15, 2013. REUTERS/Molhem Barakat (SYRIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY) - RTX16JRO

ב-11 בדצמבר דיווחו הוול סטריט ג'ורנל וכלי תקשורת אחרים כי מורדים איסלאמיסטים השתלטו על מפקדתו של הגנרל סלים אידריס,רמטכ"ל המועצה הצבאית העליונה של הצבא הסורי החופשי‏, בצפון סוריה, וכן על מחסני ציוד שסיפקו לצבא הסורי החופשי מדינות המערב.

באותו יום פורסם באל-מוניטור מאמרו האחרון של אדוארד דארק (שם העט של כתב אל-מוניטור בחאלב, סוריה).

"חזית איסלאמית חדשה זו,הנהנית מתמיכתה של ערב הסעודית,היא כור היתוך של קבוצות סלפיסטיות של הג'יהאד האיסלאמי. אין מדובר בקבוצות בעלות אידיאולוגיה קיצונית,כמו 'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה' (ISIS) המסונפת לאל-קאעידה או ג'בהת אל-נוסרה,אך בשום פניםאינה חלק מהזרם המרכזי כדוגמת הצבא הסורי החופשי. חזית זו קוראת בגלוי להחלת חוקי השריעה במקום דמוקרטיה חילונית. היא אף הייתה מעורבת בפשעי מלחמה מגזריים, כדוגמת התקריות שהתרחשו במחוז לטקייה ותועדו בידי יומן רייטס ווטש (משמר זכויות האדם)...מתוך כוונה להוות משקל-נגד לעליית כוחו והשפעתו הגוברת של אל-קאעידה,במיוחד בצפון סוריה, הצליחה החזית בכל זאת לערער את הצבא הסורי החופשי שזוכה לתמיכת המערב...בקרוב יחדל הצבא הסורי החופשי מלהתקיים, לפחות לא כגוף בעל נוכחות פיזית. ואם אין די בכך,הרי מה שנותר מהצבא הסורי החופשי בצפון-מזרח סוריה, כלומר במחוז א-רקה שבשליטת אל-קאעידה,התפורר גם הוא. בחאלב הצבא הסורי החופשי נדחק לפינה עוד יותר, כאשר 'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה'מאיימת בגלוי על מנהיגותו ועל עמדותיו בצפון, שעה שהשלטון רושם נצחונות ומבסס את אחיזתו באזור הכפרי שמדרום לחאלב".

דארק דיווח בעקביות לאל-מוניטור, לרבות ב-30בספטמבר, על ההידרדרות המהירה במצבם של הקואליציה הלאומית הסורית של האופוזיציה והכוחות המהפכניים ושל הצבא הסורי החופשי, בהשוואה לכוחות הג'יהאדיסטים בחאלב.

הכישלונות האחרונים של הצבא הסורי החופשי, שמזכיר ההגנה האמריקאי צ'אק הייגל כינה "בעיה גדולה" ושבעקבותיהם השעו ארצות הברית ובריטניה את הסיוע שהן מושיטות, מעוררים שאלות חדשות בנוגע לגורלה של ועידת ז'נבהII שעתידה להתכנס ב-22 בינואר.

עלייתה של "החזית האיסלאמית" מדרדרת את האופוזיציה הסורית לכאוס גדול יותר וכמעט מוחלט. ב-27באוקטובר נכתב בטור זה כי תוצאותיה של התמיכה הסעודית בקבוצות האיסלאמיות החמושות הן ש"הצבא הסורי החופשי סופג מהלומות הן מכוחות צבא סוריה והן מהקבוצות המסונפות אל 'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה'...מחלוקות מכתרות מכל כיוון את האופוזיציה המתונה ,לכל אחד מהגורמים התומכים בה סדר עדיפויות שונה,והיא סובלת מחוסר יעילות והיעדר תיאום צבאי. לא נראה שמשהו מכל זה עומד להשתנות. אין בדברים אלה כדי למתוח ביקורת נגד אלה שנלחמים למען סוריה דמוקרטית; זוהי רק תזכורת למציאות בשטח, לכך שפתרון צבאי אינו נראה באופק ושגישה מדינית היא צו השעה יותר מתמיד".

האירועים האחרונים רק החריפו את המצב הגרוע ממילא.עלייתה של "החזית האיסאלמית" זוכה לתמיכה, לרבות כספית, מצד ערב הסעודית ומדינות אחרות. בהתאם לאמנת החזית, לוחמים זרים מתקבלים בברכה, אף שהיחס בין מספר הלוחמים הסוריים למספר הלוחמים הזרים אינו ידוע.

אף שארצות הברית לא הכריזה ולו על אחת משבע הקבוצות המרכיבות את "החזית האיסלאמית"כעל ארגון טרור (בניגוד לג'בהת אל-נוסרה ו'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה'), מטרתה של החזית היא להחיל את החוק האיסלאמי בסוריה, אם לא להקים ח'ליפותאזורית או כלל-עולמית. אהרון זלין, מומחה לקבוצות סלפיסטיות במכון למדיניות המזרח הקרוב בוושינגטון, מעריך כי החזית מונה כ-60,000-45,000 לוחמים וכי יש לה קשרי עבודה קרובים עם ג'בהת אל-נוסרה ובמידה פחותה עם 'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה'. לדברי זלין, "קבוצות רבות ב'חזית האיסלאמית' טיפחו קשרים רופפים או בלתי-רשמיים עם ערב הסעודית (במיוחד ג'יש אל-איסלאם) וכן עם קטר וטורקיה באמצעות ארגונים לא-ממשלתיים כגון ה-IHH (קרן הסיוע ההומניטרי) ואל-חארייה. הוא מוסיף ואומר כי בשורותיהן של אחדות מן הקבוצות בחזית פועלים לוחמים זרים, במיוחד בחרכת אחראר א-שאם אל-אסלאמיה (תנועת סוריה החופשית), הגדולה מבין שבע הקבוצות.

ממשלת סוריה, השומרת על עמדתה העקבית לא לשאת ולתת עם טרוריסטים שזוכים לתמיכת זרים,עשויה לשקול מחדש את תנאיה להשתתפות בוועידת ז'נבהII, במיוחד עכשיו כאשר יריבותיה הבולטות, קרי "החזית האיסלאמית", ג'בהת א-נוסרה ו'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה', הן ג'יהאדיסטים שנתמכים על-ידי זרים, ולא שוחרי דמוקרטיה סוריים. תומכיה של דמשק, לרבות מוסקבה וטהרן, עלולות להשתכנע מטיעון זה.

בתנאים אלה עלול צוותו של אסד לשיחות בז'נבה לשקול מחדש את נכונותו לפתוח בדיונים על "שלטון מעבר".

מכל מקום, לא יהיה שלטון מעבר עד אשר כל הצדדים יפסיקו להרוג זה את זה. ההצהרה האחרונה של קבוצת הפעולה למען סוריה, מיוני 2012 (הידועה גם בשם"הצהרת ז'נבה") קוראת "להפסקת מעשי האלימות על כל צורותיהם".

בראש סדר היום – בין שבז'נבה ובין שבאמצעות דיפלומטיה שקטה, או בשניהם גם יחד- צריכה לעמוד הפסקת אש ותכנית חירום לסיוע הומניטרי למיליוני הסורים שנפגעו מהמלחמה.

אם תתאפשר השגת הפסקת אש, וייתכן שכרגע הדבר קשה שבעתיים,תהיה זו הצלחה לדיפלומטיה, ניצחון לטיפול במשבר ההומניטרי ושביב תקווה ראשון לעם הסורי.

גורמים אמריקאים רשמיים אינם צריכים להתייסר יתר על המידה בשאלה איך וכיצד להתמודד עם "החזית האיסלאמית", שעלייתה איננה רק בגדר בעיה גדולה אלא אסון של ממש לאופוזיציה בסוריה ולעתידה של המדינה. לאור סדר היום של החזית ושותפיה הג'יהאדיסטים, פטרוניה ומספרם ההולך וגדל של הלוחמים הזרים הפועלים בה,קרוב לוודאי שרוב הסורים לא ירצו כל קשר עמה.

אין ספק ש"החזית האיסלאמית"היא כוח משמעותי בשטח. אם כבר, צריך להכליל את החזית– או הסורים שבשורותיה – בכוחות האופוזיציה החילוניים וכוחות המהפכה, אילו דבר כזה בכלל אפשרי בשלב זה.

נוסף על עליית "החזית האיסלאמית"קמה לאסד אופוזיציה פנימית דמוקרטית וחילונית, שיש לתת לה עדיפות כדי שתשמש משקל נגד להתערבות החיצונית של גורמים שונים.

ארצות הברית צריכה להעלות את רעיון הפסקת האש שלה בפני ערב הסעודית, כדי להביא את"החזית האיסלאמית" להניח את נשקה ולקטוע את זרם הלוחמים הזרים ששוטף את סוריה. על ארצות הברית ובעלות בריתה להפעיל לחץ על אנשים ומדינות, בהן קטר וטורקיה, להפסיק את תמיכתן בכוחות הזרים הפועלים בסוריה. אלו שמושיטים סיוע לג'בהת אל נוסרה, 'המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה הגדולה' או לגופים המסונפים לאל-קאעידה חייבים להפסיק תמיכה זו לאלתר, או שיחשפו את עצמם לעונשים בגין תמיכה בטרור.

בה בעת, על רוסיה ואיראן להבטיח כי אסד יעמוד בהתחייבותו להפסקת אש,מצב שסבירתו פוחתת לאור התחזקותה של "החזית האיסלאמית" והפעולות לסיוע הומניטרי.

אם לא תהיה הפסקת אש בסוריה, גם לא יהיה "פתרון פוליטי". יתרה מזאת, אם ועידת ז'נבה   IIלא תסתיים בהפסקת אש, אנו צפויים לעוד מעשי אלימות,עוד פליטים, עוד חוקים איסלאמיים, עוד טרוריסטים וכן לאי יציבות גוברת בקרב שכנותיה של סוריה.

לבנון"משותקת"מהמלחמה בסוריה

הגנרל מישל עאון, העומד בראש תנועת "הזרם הפטריוטי החופשי", הגוש השני בגודלו בפרלמנט הלבנוני, אומר בראיון בלעדי לאל-מוניטור כי "לבנון משותקת כעת בגלל הבעיה הסורית".

עאון מפנה אצבע מאשימה לממשלת לבנון בעקבות התפשטות המלחמה בסוריה לשטחה, כיוון שלטענתו לבנון לא איבטחה את הגבולות שלה בשלביה הראשונים של המלחמה.

נאסר צ'ררה כתב השבוע על הקצנת האקלים הפוליטי בטריפולי כתוצאה מהמלחמה בסוריה. צבא לבנון חושש להפעיל יד קשה נגד קבוצות סוניות קיצוניות בטריפולי פן תגבר האלימות ומחשש כי יטענו נגדו שהוא מצדד בצד זה או אחר.

סאמי ג'ומייל, חבר פרלמנט ובכיר במפלגת כּתאיבּ, אמר לאל-מוניטורכי ארגון חיזבאללה הוא שהכניס את הסכסוך הסורי לתוך לבנון.

"כאשר אתה מחליט לצאת להילחם במדינה אחרת, עליך לצפות שהאנשים האלה בסופו של דבר יילחמו בך במדינה שלך", אמר ג'ומייל.

בראיון שהעניק ב-3 בדצמבר חסן נסראללה לכתב אל-מוניטור ז'אן עזיז בתחנת הטלוויזיה או-טי-וי,האשים מנהיג חיזבאללה את ערב הסעודית באחריות לפיצוץ בשגרירות האיראנית בביירות ב-19בנובמבר,שבו נהרגו 23בני אדם, והחריף את המתח בין חיזבאללה לריאד.

גורם ביטחוני בכיר בלבנון אמר לאל-מוניטורכי גדוד עבדאללה עזאם הקשור לאל-קאעידה, שקיבל על עצמו את האחריות לפיגוע,הוא אכן האחראי למעשה.

הפוריין פוליסי הכתיר את פאראה אל-מוסלים כאחד מהוגי הדעות המובילים של שנת 2013

אל-מוניטור מברך את פאראה אל-מוסלים על הכללתו ברשימת הוגי הדעות המובילים של שנת 2013 של הירחון פוריין פוליסי.