رفتن به محتوای اصلی

چند روز پیش از شروع اعتراضات در غزه مقامات دفاعی اسرائیل صاحبان شرکت‌های اتوبوس رانی غزه را تهدید کرده بودند

تظاهراتی که به پشتیبانی حماس انجام شد نشانه‌ای است از بحران سیاسی فلسطینی‌ها، وضعیت اسفبار اقتصادی غزه و شکست روند صلح خاورمیانه.
RTX5FDDD.jpg

لیبرمن: سربازان اسرائیلی «مستحق دریافت مدال هستند»

به گزارش شالومی الدار مقامات دفاعی اسرائیل پیش از آغاز تظاهرات موسوم به «راهپیمایی بزرگ بازگشت» واکنش‌های آشفته‌ای نشان می‌دادند. از جمله آنها تهدیدی غیرعادی از طرف هماهنگ کننده فعالیت‌های حکومتی در سرزمین‌های فلسطینی بود که خطاب به صاحبان بیست شرکت اتوبوس رانی در غزه گفت اگر تظاهرات کنندگان به مرز با اسرائیل برسند "شما و خانواده‌هایتان شخصا مسئول خواهید بود."

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.