رفتن به محتوای اصلی

سیاست خارجی سعودی‌ها، ایران و ترکیه را نزدیک‌تر می‌کند

تحریم عربستان سعودی علیه قطر فضای جدیدی را برای دیپلماسی و همکاری‌های منطقه‌ای ایران باز کرده است.
Iran_Turkey.jpg
خواندن در 

میان دوحه و تهران همواره رشتهٔ باریکی وجود داشته که روابط را به رغم تنش‌ها و خون‌ریزی‌های منطقه‌ای و اختلاف‌های فی‌مابین، برقرار نگه داشته است. این دو کشور خلیج فارس، حتی در نیمهٔ اول قرن بیستم که روابط گرم‌تری داشتند، هرگز متحد یکدیگر نبوده‌اند اما با وجود حضور در دو جبههٔ رویاروی هم در سوریه از سال ۲۰۱۲، دشمن یکدیگر نیز محسوب نشده‌اند. دفتر تلویزیون الجزیرهٔ قطر در تهران با وجود پخش برنامه‌های حاوی انتقاد از دستور کار ایران در منطقه طی شش سال گذشته بسته نشد.

این روابط عجیب همواره برای عربستان سعودی -بزرگ‌ترین همسایهٔ قطر و دشمن اصلی ایران در منطقه- آزارنده بوده است زیرا سعودی‌ها این رابطه را تهدیدی برای امنیت ملی خود و رخنه‌ای در اتحاد شورای همکاری خلیج می‌دانستند. این را می‌توان به‌وضوح در فهرست شروطی مشاهده کرد که اخیراً عربستان و متحدانش برای برقراری مجدد روابط با دوحه، از طریق کویت به قطر رساندهاند. نخستین تقاضا در فهرست مذکور، «قطع روابط دیپلماتیک با ایران» و درخواست اخراج اعضای سپاه پاسداران است که به گفتهٔ آنان در قطر حضور دارند. همچنین قطع همکاری‌های نظامی مشترک و محدود کردن بازرگانی با تهران، در میان این خواسته‌ها قرار دارند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.