رفتن به محتوای اصلی

ریسک بالا برای کویت به عنوان میانجی در بحران قطر

کویت با اتخاذ موضعی بی‌طرفانه، سعی دارد تا در بحران قطر میانجی‌گری کند. اما حاکمان کویت تا کجا می‌توانند به حفظ این بی‌طرفی ادامه دهند؟
Qatar_Saud.jpg
خواندن در 

سه هفته پس از آغاز بحران قطر، کویت خود را به عنوان میانجی کلیدی شناسانده است. از زمانی که سه کشور عضو شورای همکاری خلیج -بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی- روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند، کویت (و عمان) نقشی بی‌طرف در دعوا را برگزیدند و امیر صباح الاحمد الجابر آل صباح به سرعت تبدیل به مذاکره کننده در میان طرفین منازعه شد.

«بی‌طرفی» کویت در درگیری میان اعضای شورای همکاری خلیج با توجه به سابقهٔ این کشور در تلاش برای پیوند طرف‌های متخاصم در منطقه، دور از انتظار نبود. تلاش سال گذشتهٔ کویت برای حل مشکل جنگ داخلی یمن با میزبانی چندین نشست که پشتیبانی سازمان ملل را داشتند، نشانگر رویکرد دیپلماتیک این کشور عرب خلیج در منازعات خاورمیانه است، حتی با وجود آن‌که نشست‌ها شکست خوردند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.