رفتن به محتوای اصلی

چرا ۲۰ سال طول کشید تا عربستان صعودی بمبگذاران برجهای خبر را دستگیر کند؟

گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان صعودی احمد ابراهیم المغسیل را در بازداشت خود دارد، یک عربستانی شیعه که مغز متفکر حمله سال ۱۹۹۶ به محل سکونت نظامیان آمریکایی در خبیر بود که ۱۹ نظامی آمریکایی درآن کشته شدند.
FBI Director Louis Freeh has had the Khobar Towers bombing case reassigned
to federal prosecutors in Virginia, over strong objections from U.S.
Attorney Wilma Lewis, according to reports in both U.S. News and World
Report, and Time magazine published on March 23, 2001. U.S. News said Freeh
took the unusual step of reassigning the case because he had grown
frustrated by missteps in the investigation of the bombing of the U.S.
military barracks in Dhahran, Saudi Arabia that killed 19 American service
m
خواندن در 

صعودی‌ها پس از ۲۰ سال تعقیب فردی که پشت حمله تروریستی خونین به هوانوردان آمریکایی در سال ۱۹۹۶ بود را دستگیر کردند. این پرونده سوالاتی در مورد  نقش رهبر ایران آیت الله خامنه ای در قتل ۱۹ نظامی آمریکایی را به وجود می آورد.

گزارشاتی ارائه شده است از اینکه عربستان صعودی احمد ابراهیم المغسیل یک شیعه صعودی، مغز متفکر حمله به اردوگاه نظامی آمریکا در خبیر در سال ۱۹۹۶ که منجر به کشته شدن ۱۲ نظامی آمریکایی شد را در اختیار دارد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.