رفتن به محتوای اصلی

خامنه ای: با حل مسئله هسته ای راه برای گفتگو درباره "موضوعات دیگر" باز می شود

رهبر ایران به همکاری با غرب پس از حل مسئله هسته ای اشاره کرد؛ القاعده در یمن در حال پیروزی است؛ ترکیه از تفاهم لوزان حمایت می کند؛ پرسش هائی در مورد کمک های مالی به بنیاد کلینتون بوجود آمده است؛ مجموعه مربوط به لابی ها به روز شده است.
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks live on television after casting his ballot in the Iranian presidential election in Tehran June 12, 2009. REUTERS/Caren Firouz  (IRAN POLITICS ELECTIONS HEADSHOT) - RTR24KM5

رهبر ایران، آیت الله علی خامنه ای روز ٩ آوریل طی سخنانی گفت: "اگر طرف مقابل از کج تابی های خود دست بردارد، این تجربه را می توان در مسائل دیگر ادامه داد."

علی هاشم گزارش می کند که "شنیدن این عبارت آخر از شخص خامنه ای دارای اهمیت فوق العاده ایست و شاید مهمترین پیامی باشد که از دل تفاهم اخیر بیرون آمده باشد."

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.