رفتن به محتوای اصلی

خشم مردم مصر از واگذاری دو جزیره به عربستان

علی‌رغم قانون منع تظاهرات، اعتراض‌هایی در قاهره و چند شهر دیگر مصر بر سر واگذاری دو جزیرهٔ مصری در دریای سرخ به عربستان سعودی، برگزار شده است.
Egyptians react on December 19, 2016 at the high administrative court as a judge announces the postponing of a court ruling in the case of two Red Sea islands to January 16, 2017, in the capital Cairo. The writing in Arabic reads ''Tiran and Sanafir are Egyptian''.
An Egyptian court suspended on September 29, 2016 a previous ruling freezing the controversial transfer of two Red Sea islands to Saudi Arabia, which had provoked protests when announced earlier this year. In June, an administrative court had ove
خواندن در 

مجادلهٔ قانونی بر سر توافق تعیین سرحدات دریایی جدید مصر و عربستان سعودی در مورد دو جزیره در دریای سرخ، به خیابان‌ها کشیده شده و تعدادی از معترضان خشمگین در قاهره و سایر شهرهای مصر تجمع کردند.

طبق توافق مذکور که روز هشتم آوریل ۲۰۱۶ به امضاء رسیده بود، مصر از کنترل دو جزیرهٔ تیران و صنافیر چشم می‌پوشد و آن‌ها را به عربستان سعودی واگذار می‌کند. دولت می‌گوید که این جزایر در واقع متعلق به عربستان بوده‌اند اما از سال ۱۹۵۰ مصر آن‌ها را تحت کنترل خود گرفته بود. بسیاری از مصری‌ها نسبت به این ادعا تردید دارند و بر این باورند که اعطای جزایر به عربستان، خوش‌خدمتی به سعودی‌ها به دلیل کمکهای مالی سخاوتمدانه‌ٔ آن‌ها به دولت مصر پس از سرنگونی محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.