رفتن به محتوای اصلی

آیا ائتلاف آمریکا و اعراب سنی می‌تواند بغداد را از تهران دور کند؟

ائتلاف کشورهای عرب با حمایت آمریکا، در تلاش است تا عراق را به خود جذب و این کشور را از ایران دور کند.
Iran_Iraq_Seperation1.jpg
خواندن در 

بغداد - نشانه‌های قدرتمندی وجود دارد که کشورهای خلیج می‌خواهند تا با گرد آوردن بغداد زیر پرچم ائتلاف اعراب سنی مورد حمایت آمریکا، عراق را از نفوذ ایران دور کنند.

ایالات متحده، عراق را مکانی حیاتی برای اعمال سیاست‌هایش می‌داند؛ به‌ویژه آن‌که پایگاه‌های نظامی و حدود هشت هزار و پانصد سرباز آمریکایی در آن‌جا حضور دارند و آمریکا یکی از بازیگران اثرگذار در این کشور بوده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.