Ana içeriğe atla

ABD-Sünni ittifakı Bağdat’ı Tahran’dan koparabilir mi?

Sünni Arap ülkeleri ve Körfez devletleri ABD’nin desteğiyle İran’ın Irak’taki nüfuzunu dağıtmaya çalışıyorlar. İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir.
Iran_Iraq_Seperation1.jpg

BAĞDAT — Körfez devletlerinin Irak’ı ABD destekli Sünni Arap ittifakına alarak İran’ın nüfuz alanından uzaklaştırmak istediklerine dair güçlü işaretler söz konusu.

ABD Irak’ı yaşamsal merkezlerden biri olarak görüyor ve burada net bir siyasi stratejiye ihtiyaç olduğuna inanıyor, bilhassa da ülkede bulunan Amerikan üsleri ile yaklaşık 8 bin 500 ABD askeri ve Washington’ın ülkedeki genel durum üzerindeki etkisi açısından.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.