رفتن به محتوای اصلی

ایران خط روسیه در دفاع از مناطق امن در سوریه را دنبال می‌کند

طرح روسیه به حضور نظامی ایران در سوریه مشروعیت می‌دهد؛ رهبر ایران پیروزی از "دموکراسی اسلامی" تقدیر می‌کند؛ دخالت نظامی ترکیه در سنجار، عملیات آزادسازی موصل را با مختل می‌کند؛ سرکوب رسانه‌ها در مصر
RTX36WD7.jpg

موضع ایران و روسیه در مورد مناطق امن در سوریه به هم نزدیکتر می‌شود

به نوشته حمیدرضا عزیزی، طرح روسیه برای ایجاد مناطق کاهش تنش یا مناطق امن در سوریه "نه تنها بهترین راه برای مسکو و تهران برای محافظت از منافع حیاتی‌شان در سوریه است، بلکه می‌تواند عاملی برای نزدیکتر شدن دو کشور به هم نیز بشود."

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.