رفتن به محتوای اصلی

اردن مامور تهیه "لیست سیاه سازمان های تروریستی" در سوریه شد

حملات تروریستی داعش در فرانسه و لبنان منجر به طرح جدید صلح در سوریه می گردد؛ حماس و جهاد اسلامی به دنبال بهره برداری از قیام فلسطینی ها.
RTR4OERS.jpg

در پی حملات تروریستی در پاریس که منجر به کشته شدن ١٣٢ نفر گردید، گروه موسوم به "حمایت بین المللی از سوریه"، روز ١۴ نوامبر، "به اتفاق آراء بر لزوم (خاتمه دادن) فوری" به جنگ در سوریه صحه گذاشت.

رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اولاند، کشتار پاریس را به مثابه "اقدام جنگی" داعش، که مسئولیت حملات را بر عهده گرفته است، دانسته  و قول داد که "بدون هرگونه ترحمی" انتقام این اقدام گرفته خواهد شد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.