رفتن به محتوای اصلی

اعمال محدودیت بر آیین مذهبی اعتکاف در مصر

اوقاف مصر شروطی را برای انجام مراسم مذهبی اعتکاف در مساجد در ماه رمضان تعیین کرده است.
A Muslim man reads the Koran during the holy month of Ramadan inside Al-Refaie mosque in the old Islamic area of Cairo, Egypt, June 28, 2015. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany      TPX IMAGES OF THE DAY      - RTX1I4SC
خواندن در 

قاهره – در ماه رمضان امسال، عمل به یک آیین مذهبیِ رایج در میان مسلمانان، توسط مقام‌های مصر تحت کنترل قرار می‌گیرد.

اعتکاف، زمانی است برای گوشه‌نشینی و عزلت جستن در کنج مساجد که مسلمانان از آن استفاده می‌کنند تا از مسائل جهانی دور شوند و به پرستش‌های دینی بپردازند. بنا بر سنتی که از محمد پیامبر اسلام به جا مانده، عموماً مسلمانان در ۱۰ روز آخر ماه رمضان معتکف می‌شوند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.