رفتن به محتوای اصلی

پیشرفت زنان ایرانی در راه پرپیچ و خم سردبیری

Iranian journalists of leading moderate daily, Shargh (East), stand by their desks 06 August 2007 in Tehran after it was shut down for the second time in less than a year for publishing an interview with a woman accused of being a homosexual activist. The ban on Shargh (East), the favourite newspaper of Iranian liberals, comes amid growing pressure on the press in Iran and follows the closure of fellow moderate daily Ham Mihan last month. AFP PHOTO/ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty

با وجود فشار حاکمیت ایران بر روزنامه نگاران و زنان در ایران ، اما تعداد روزنامه نگاران زن در ایران در طی چند سال اخیر در تحریریه روزنامه ها و رسانه ها با افزایش همراه بوده است، گرچه تبعیض علیه زنان در تحریریه ها و از سوی همکاران مرد آن ها همچنان برای آن ها معضلی جدی است.

در سال 93 ، آمار دقیقی نه از تعداد روزنامه نگاران حاضر در نشریات ایران وجود دارد و نه تعداد روزنامه نگاران زن ، با این حال چند روزنامه نگار که با المانیتور صحبت می کنند اعتقاد دارند نیمی از اعضای تحریریه و خبرنگاران نشریات را زنان تشکیل می دهند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.