رفتن به محتوای اصلی

حوزه های دینی نجف روش های سنتی شان در تدریس را حفظ کرده اند

بیشتر مدارس دینی نجف با روش هاس سنتی شان در تدریس از مدارس عادی و دانشگاهها تمایز می بایند. این حوزه ها شاهد هیچ گونه تغییر بنیادی در روش تدریس و شیوه های شان به مانند آنچه در حوزه های ایران و لبنان رخ داد نبوده اند. در مدارس دینی نجف کلاس یا جلسه ای که در حضور در آن برای طلبه هاب اجباری باشد نمی بینیم و این خود طلبه ها هستند که استادشان را انتخاب می کنند.
An Iraqi Shiite scholar (C) lectures his students during a lesson at a religious school for clerics, known in Arabic as Haouza, in the holy city of Najaf, 160 kms (100 miles) south of Baghdad, 05 August 2006. The teaching method at the clerical school in Najaf has not radically changed since its establishment in 1056 AD, with the exception of adding natural sciences subjects to the curriculum.  AFP PHOTO/ALI AL-SAADI (Photo credit should read ALI AL-SAADI/AFP/Getty Images)
خواندن در 

بیشتر مدارس دینی نجف با روش هاس سنتی شان در تدریس از مدارس عادی و دانشگاهها تمایز می­یابند. این حوزه ها شاهد هیچ گونه تغییر بنیادی در روش تدریس و  شیوه های­شان به مانند آنچه در حوزه های ایران و لبنان رخ داد نبوده اند. در مدارس دینی نجف کلاس یا جلسه ای که حضور در آن برای طلبه ها اجباری باشد نمی بینیم و این خود طلبه ها هستند که استادشان را انتخاب می کنند. هر طلبه ای می تواند به همراه دیگر طلبه ها در محضر یک استاد تلمذ کند یا از استاد درخواست کند که به تنهایی در حضورش به فراگیری بپردازد و یا اینکه به همراه گروهی از طلبه های دیگر باشد. و این امکان برای طلبه ها وجود دارد که در صورت عدم استفاده از درس و بحث، استاد یا  جلسه مربوطه را ترک کند.

شیخ جهاد الاسدی به عنوان یکی از علمای دینی نجف می­گوید مدارس کنونی نجف نمی توانند دقیقا با تعریف رایج و غالب از مدرسه دینی از حیث شرط سنی برای طلبه ها، کفایت عقلی، سطح علمی، نظام کلاسی، حضور و غیاب و امتحانات دوره ای و اعطای مدرک پس از پایان مرحله ای مشخص، تطابق داشته باشند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.