דילוג לתוכן העיקרי

איסמעיל הנייה בחר באיראן וישלם על כך מחיר

ראש הלשכה המדינית של חמאס הפך לאישיות לא רצויה במצרים בעקבות נסיעתו לטהרן. כעת המצרים יגרמו לאנשי חמאס להבין, שאם התנועה מעוניינת לשרוד, על הנהגתה העתידית לבחור בצד הנכון. כלומר להיות פרו מצרים ולהתנתק מהאויבת איראן.
HaniyehTehran.jpg
קראו 

ב-1 בדצמבר [2019] יצא איסמעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, מרצועת עזה לקהיר לסדרת פגישות עם המודיעין המצרי בעניין ההסדרה עם ישראל. באותו מעמד המצרים אישרו להנייה, לבקשתו, לצאת לביקור במדינות מוסלמיות, אך התנו זאת בכך שלא יגיע לאיראן. הנייה הסכים לתנאי וזכה לצאת מהרצועה אחרי שהיה "כלוא" בה מאז שנבחר לתפקידו בקיץ 2017 בשל סירובה של מצרים לאפשר לו זאת.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.