דילוג לתוכן העיקרי

המצגת של נתניהו - סיכון בלתי מוצדק של עבודת המוסד

בחשיפת ממצאי המוסד ראש הממשלה דווקא העניק רוח גבית לתומכי הסכם הגרעין. אם מבצע מודיעני כל כך מדויק לא איתר שום סימן להמשך המאמץ לפיתוח נשק גרעיני – כנראה שצודקים הטוענים כי איראן עומדת במחויבותה.
Israeli Prime minister Benjamin Netanyahu speaks during a news conference at the Ministry of Defence in Tel Aviv, Israel, April 30, 2018. REUTERS/ Amir Cohen - RC11C40F3DE0

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הוכיח ביום שני (30 באפריל) לעולם כי האיראנים לא אמרו את האמת על פיתוח הנשק הגרעיני שלהם בבואם לחתום על ההסכם עם המעצמות מ-2015, אבל באותה נשימה גם הוכיח כי מאז החתימה, צדקו פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה גרעינית (סבא"א) המדווחים כי האיראנים מקיימים את ההסכם ככתבו וכלשונו. אם מבצע כל כך מדויק של המוסד לא איתר שום סימן להמשך המאמץ לפיתוח נשק גרעיני – כנראה שצודקים הטוענים כי איראן עומדת במחויבותה. הפרזנטציה המקצועית של נתניהו אינה יכולה להצדיק את משיכת ידיה של ארה"ב מחתימתה על התחייבותה הבינלאומית, על כל המשתמע מכך.

ייתכן שחשיפת המבצע המדהים של המוסד באיתור הארכיון הגרעיני של איראן, ובהעברת חצי טון של קלסרים ותקליטורים מהמחסנים האיראניים לתל אביב, תרמה לאמינות הטענות שהוצגו בפרזנטציה. אולם היא לא הצדיקה את חשיפת המעורבות הישראלית הישירה באיראן לסיכול פיתוח הנשק הגרעיני, אחרי שנים רבות כל כך שבהן היא סירבה להודות בפעילות כזאת. החשיפה – כך טען בפני איש מוסד לשעבר, מהבכירים ביותר במערכת, עלולה לגבות מחיר יקר מאוד מהארגון. הן משום שהאיראנים יבקשו לתקן במהירות את הדליפה שהתגלתה אצלם, והן משום שמדובר בסיכון אנשים ודרכי עבודה.

מפרסומים בתקשורת לאחר הנאום עולה שהתסריט היה, ככל הנראה, כזה: נתניהו ביקש להוכיח כי איראן ממשיכה לפתח נשק גרעיני למרות ההסכם שנחתם ב-2 באפריל 2015, המחייב אותה שלא לעשות זאת. הוא פנה למוסד וביקש ממנו לנסות ולהביא הוכחות לכך. המוסד עשה מאמץ עצום והגיע לארכיון הגרעיני של איראן, הוציא משם חומר רב ומצא הוכחות לכך שהאיראנים, בניגוד למה שאמרו לעולם, אכן פיתחו נשק גרעיני לפני חתימתם על ההסכם.

נתניהו שיתף גורמים שונים בעולם במידע שישראל השיגה, בראש ובראשונה ממשלו של הנשיא טראמפ בארה״ב. הנשיא עצמו נוטה להודיע ב-12 במאי כי הוא מבטל את חתימת ארצו על ההסכם, למגינת לבם של כל החותמים האחרים, של חלק מיועציו, ושל רבים בקונגרס (כולל חברים רפובליקאים בסנאט ובבית הנבחרים). הוא שמח על החומר המודיעיני של ישראל, וביקש מאד לפרסמו לפני מועד החלטתו, כדי להוכיח את חולשת ההסכם.

זאת ועוד. עיתוי הנאום של נתניהו מצביע על דו שיח. יש להניח שנתניהו ניסה לשכנע את טראמפ כי פרסום מלא ודרמטי של החומר עלול לגרום למוסד הישראלי קשיים בהמשך פעילותו, כי איראן תבין מיד היכן יש לה "חורים", שאותם היא חייבת לסתום, וגם מקורות שישראל הסתמכה עליהם כדי להגיע לחומר, עלולים להיפגע. טראמפ אולי אמר כי הוא מבין ללבו של נתניהו, אבל הוא זקוק לחומר.

ראש הממשלה זימן את ראש המוסד, מקורבו יוסי כהן, ואמר לו שאין ברירה, וכי הוא חייב להיענות לדרישתו של טראמפ, ולחשוף את הקלסרים הרבים ואת התקליטורים שהמוסד הצליח לחלץ מאיראן. סביר להניח שכהן ניסה להגן על המערכת שלו, והסביר לנתניהו כי אף פעם לא נעשה דבר שכזה, שזהו שימוש בחומרים מודיעיניים רגישים לצרכי דיפלומטיה פומבית, שיש כאן סכנה של הצרת צעדיו של המוסד באיראן בעתיד, ואולי גם סכנה לאנשים ששיתפו פעולה עם המוסד, אבל התקשה לסרב לראש הממשלה.

זהו תרחיש שמתקיים אחת לכמה זמן בין ישראל לבין בעלת בריתה הגדולה והחשובה, מה גם שהאינטרסים של טראמפ ושל נתניהו בהקשר האיראני קרובים מאוד. אבל נתניהו בוודאי מבין את הנזק שנגרם בחשיפת המבצע, וסביר להניח כי הוא גם מבין שבסופו של דבר מדובר כאן במעשה בלעם: בניסיון לערער את הסכם הגרעין, הוא צירף את המודיעין הישראלי לקביעה כי איראן לא חרגה ממנו. כך נגרמו שתי תוצאות שליליות מבחינתו של ראש הממשלה - מצד אחד נחשפו דרכי עבודה של המוסד, ויתכן שמשתפי פעולה נחשפו לסכנה, ומצד שני – נמצא חיזוק לכך שאיראן מקיימת את ההסכם.

טעותו של נתניהו היא שהמוסד חשף סוד גלוי: האיראנים טוענים כבר שנים שאין להם שום כוונה לפתח נשק גרעיני, שהם עצמם קרבנות של נשק בלתי קונבנציונלי (הכוונה לנשק הכימי שהופעל נגדם על ידי סדאם חוסיין במלחמתו באיראן), כי נשק מסוג זה מנוגד לדרך האיסלאם, כי מי שהחל בפיתוח יכולתה הגרעינית של איראן היה השאה, לפני מהפכת חומייני, וכי הוא עשה זאת בעזרת האמריקאים כדי לפתח יכולת גרעינית לצרכי שלום. אבל האמת היא שהם החלו לפתח נשק גרעיני, בתחילה – כנראה – אל מול סדאם חוסיין, ואחר כך – כנגד כל דיכפין, וניסו לרמות את העולם.

הטענה היחידה שהוכחה באשר לאי קיום ההסכם היא שהאיראנים, עם חתימתם עליו, ובניגוד להתחייבותם, לא חשפו את קלונם, ולא גילו שנעשו על ידם ניסיונות מאומצים לפתח נשק גרעיני. אבל כבר כתוב במקורותינו ש"אין אדם משים עצמו רשע" (סנהדרין דף ט), וכנראה שגם האיראנים קראו את מקורותינו.

בחשיפת ממצאי המוסד העניק נתניהו רוח גבית לחותמי ההסכם ולתומכיהם. הרי ההסכם נחתם משום שהאיראנים הוחזקו כמי שאינם דוברי אמת. אילו סבר הנשיא הקודם ברק אובמה, או מישהו משותפיו לחתימה, כי מדובר באנשים אמינים, המתכוונים לפתח גרעין לצרכי שלום, לא היה שום צורך בהסכם כזה. נתניהו הוכיח כי החותמים הצליחו לכפות על האיראנים את הפסקת המאמצים הללו, והעובדה שערך מצגת יפה, והציג בה את בכירי הממשל האיראני כשקרנים, הבליטה עוד יותר את אי יכולתו להציגם כמפירי הסכם.

אם אכן יעמוד נשיא ארה"ב בפני העולם בשבוע הבא, ויכריז כי למרות מימוש הסכם הגרעין על ידי האיראנים, מושכת אמריקה את חתימתה ממנו, הוא לא יוכל להסתמך על עבודתו המקצועית והראויה להערכה של המוסד הישראלי, ולא על המצגת היפה של נתניהו.

More from Yossi Beilin

Recommended Articles