דילוג לתוכן העיקרי

מדוע מלגלגת יחימוביץ' על התוכנית המדינית המרעננת של הרצוג?

ח"כ יחימוביץ' מעולם לא הציגה תשוקה בוערת לעיסוק בעניינים מדיניים ולכן גם גרמה נזק למפלגתה. השבוע יצאה חוצץ נגד יו"ר המפלגה הרצוג בעקבות ניסיונו ליצור ערוץ עוקף לריק המדיני של נתניהו. האם יש קשר לקרב על ראשות העבודה?
RTR4TKZ6.jpg
קראו 

ח"כ שלי יחימוביץ' עמדה בראש מפלגת העבודה במשך כשנתיים [2013-2011], במהלכן הובילה את המפלגה לבחירות כשהיא דואגת להחביא עמוק בארון את דגלה המדיני של המפלגה הבכירה במחנה השלום הישראלי.

יחימוביץ', שנישאה אז על גבי גלי ההדף של המחאה החברתית, הלכה בכל הכוח על קו אסטרטגי שהבליט את דגלה הסוציאל דמוקרטי המעודכן של העבודה, וצמצם למינימום הדרוש את העיסוק בנושא המדיני. יחימוביץ' האמינה, שאם תתמקד רק בנושאים חברתיים וכלכליים ותעמעם את אפיונה של מפלגת העבודה כנושאת דגל הפשרה המדינית, תצליח לגרוף קולות מהימין הרך.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.