דילוג לתוכן העיקרי

חלום בית המקדש

12 קבוצות רשמיות, חלקן במימון המדינה, פועלות כעת בישראל למען הקמת בית המקדש השלישי, כולל הכשרה מדוקדקת של הכהנים ולימוד שחיטת כבשים על מזבח. את סוגיית מסגד אל אקצא הם משאירים לממשלה הקטנה.
Israeli police escort Rabbi Yisrael Ariel (C) from the compound known to Muslims as Noble Sanctuary and to Jews as Temple Mount in Jerusalem's Old City October 10, 2013. An Israeli police spokesman said on Thursday three Jewish visitors, including Ariel, were detained after they failed to obey police guidelines at the compound. REUTERS/Baz Ratner (JERUSALEM - Tags: POLITICS RELIGION) - RTX145XT
קראו 

ביום חמישי [10 באפריל], בשעה 17:00, יתכנסו מאות יהודים ברחבת תלמוד תורה ״מימון״ בקרית משה שבירושלים, ויחלו בשיעור הלכות הפסח. רבנים ומומחים, לרבות הרב ישראל אריאל, נשיא מכון המקדש בעיר העתיקה, הגוף המוביל בהכנות להקמת בית המקדש השלישי, ילמדו את הקהל דיני קרבן הפסח. לצד הרב אריאל ידבר השוחט הרב יהודה גיאת, שילמד את הקהל על המאפיינים הייחודיים בשחיטת קרבן הפסח. אחרי השיעורים יחל הדבר האמיתי: הדמיית קרבן הפסח.

מועד הכינוס אינו מקרי: זהו התאריך שבו נצטוו בני ישראל ליטול שה ולהקריבו, לפני יציאת מצרים. הטקס כעת יהיה, בעגה הצה"לית, "תרגול על רטוב". שחיטת כבשים, התזת דמם על המזבח בידי כהנים בבגדי כהונה כשרים וצליית הכבשים כולל ראשיהם, כרעיהם וקרבם. כמו שאלוהים התכוון.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.