דילוג לתוכן העיקרי

היהודים מבינים רק כוח

התחושה היא שהמתנחלים ניצחו, שאין סיכוי להשיג או לממש כאן הסדר קבע. מתוך הייאוש צומחת בשמאל ובמרכז הפוליטי התקווה, שהעולם ייטול יוזמה ויציל את ישראל מעצמה. אפילו חרם אירופי או אמריקאי לא נפסל על הסף
An Israeli woman from the left-wing peace group Gush Shalom, holds a sign with the Israeli and Palestinian flags over the backdrop of Jerusalem July 15. Some 50 Israeli demonstrators came to the village just outside of Jerusalem to show their support for a Palestinan capital in Jerusalem. Hundreds of Palestinians and Israelis demonstrated in a show of support for their leaders who are in the midst of Middle East peact talks aimed at securing a final peace deal by September.

EH - RTR6C32
קראו 

נושא החרם על ישראל נחשב לאחד הנפיצים והרגישים בחברה הישראלית. עד לאחרונה, רק הקצה הרחוק ביותר של השמאל הפוסט-ציוני העלה בדעתו לתמוך או לקרוא לעולם להחרים את תוצרת ההתנחלויות או אפילו את מדינת ישראל עצמה, בתגובה להתמשכות הכיבוש. רוב רובה של החברה הישראלית היה לאורך השנים מאוחד ומגובש סביב ההתנגדות הנחרצת לחרמות מכל סוג שהוא, בטח כשמדובר בחרם על ישראל. הקריאה לחרם הייתה נחלתם של כמה מרצים שמאלנים קיצונים וכמה ארגונים קיקיוניים של שמאל קיצוני, כמו "גוש שלום", שחברו לחברי הכנסת הערבים-ישראלים. כל אלה גם יחד, נתפסים כהזויים ונטולי רלוונטיות כלשהי לחברה הישראלית ולמפה הפוליטית שלה. הם מתנהלים בשוליים, ללא השפעה ממשית על הקורה במדינה.

אישית, לאורך כל השנים, התנגדתי התנגדות נחרצת לקריאות החרם השונות על ישראל. ארגונים ישראלים שתרמו או קראו לקריאות כאלה, נחשבו בעיני למוקצים מחמת מיאוס. גם הארגונים הישראלים (ערביים ברובם) שפעלו להעמדת קציני צה"ל לדין בחו"ל, נתפסו ונתפסים בעיני כמתועבים במיוחד.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.