דילוג לתוכן העיקרי

שיעור הציונות של אובמה

בביקורו בישראל, הזכיר הנשיא אובמה לעולם את יסודותיה של הציונות כתנועת שחרור, כותבת דר' עינת וילף.
U.S. President Barack Obama holds a souvenir book presented to him by Chairman of the Yad Vashem Directorate Avner Shalev during Obama's visit to the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem, March 22, 2013.    REUTERS/Jason Reed   (JERUSALEM - Tags: POLITICS) - RTR3FBHE

הודות לנשיא אובמה הציונות חוזרת. רבות דובר בתקשורת המקומית והבינלאומית על קריאתו לאזרחי ישראל להשקיע מאמצים לשלום, ובמיוחד דובר על "נאום ירושלים", שנשא בפני סטודנטים בבנייני האומה. ייתכן, עם זאת, כי המשמעות העמוקה יותר של ביקורו טמונה בעובדה שנשיא ארה"ב העביר למעשה קורס אינטנסיבי בתולדות הציונות. בעת שראש הממשלה הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן מכנה את הציונות ״פשע כנגד האנושות״ והניו יורק טיימס נותן במה לשלילתה, הזכיר הנשיא הדמוקרטי לעולם את יסודותיה של הציונות ואת טבעה כתנועת שחרור והגדרה עצמית. הוא עשה זאת במילים. הוא עשה זאת במחוות.

 דקות ספורות לאחר שנחת בישראל הדגיש אובמה את העובדה הפשוטה שהקמתה של מדינת ישראל היא תולדה של קשר היסטורי, המוכחש לעתים, בין העם היהודי לארץ ישראל. "אני יודע שבהניחי את רגלי על אדמה זו", אמר הנשיא, "אני צועד אתכם על אדמתו ההיסטורית של העם היהודי. לפני יותר משלושת אלפים שנים העם היהודי חי פה, עבד את האדמה פה, התפלל לאלוהים פה". מאוחר יותר נתן אובמה ביטוי מוחשי למילים אלה כשביקר בתצוגת המגילות הגנוזות בהיכל הספר שבמוזיאון ישראל, וחזה במו עיניו בטקסטים התנכיים הקדומים, הכתובים בעברית, שהתגלו בישראל.

  לאחר מכן דילג אובמה לעידן המודרני כשהכיר בכך שישראל היא מימוש החלום של העם היהודי "להיות אדונים לגורלם במדינתם הריבונית." אובמה ביקר בקברו של תיאודור הרצל, ואמר כי לחוזה המדינה "הייתה התבונה לראות שעתידו של העם היהודי חייב להיות מחובר לעברו". אובמה הביע גם כבוד לחזון הפוליטי של התנועה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. "החלום של חירות אמיתית מצא סוף סוף את ביטויו המלא ברעיון הציוני, להיות עם חופשי במולדתכם. זו הסיבה מדוע אני מאמין שישראל נטועה לא רק בהיסטוריה ובמסורת, אלא גם ברעיון פשוט ועמוק - הרעיון שלאנשים הזכות להיות חופשיים בארץ משלהם."

הנשיא אובמה חזר בו גם מאמירתו הבעייתית, גם אם זו נאמרה בכוונה טובה, בנאום בקהיר ב-2009 "שהשאיפה למולדת יהודית נטועה בהיסטוריה טרגית" של רדיפות יהודים שהגיעו לשיא בשואה ושהובילה להקמת מדינת ישראל. "כאן על אדמתכם העתיקה," אמר אובמה בעת ביקורו ביד ושם, "ייאמר כדי שכל העולם ישמע: מדינת ישראל אינה קיימת בגלל השואה."

בימים אלה שבין יום השואה ליום העצמאות, מהדהדים משפטים אלה ביתר שאת. הדגש שאובמה שם על כך שהעם היהודי לקח את גורלו בידיו כדי להקים את מדינת ישראל הוכיח הבנה עמוקה של טבעה האמיתי של הציונות. הוא הזכיר לעולם שהציונות היא רעיון מעורר השראה ותנועה שאם תובן נכון יכולה לקדם את השלום בין הישראלים והפלסטינים ולעצב לטובה את העולם הערבי המשתנה.

כל עוד העולם בכלל והעולם הערבי בפרט שוגים לחשוב שמדינת ישראל היא סוג של פיצוי לעם סובל על ידי עולם אשם מתבקשת המסקנה המוטעית שהתקרבנות זוכה לפרס. מסקנה זו מובילה לניסיון שלילי מתמשך להידמות בעיני העולם למדוכאים ביותר, אסטרטגיה שפלסטינים רבים קידמו במשך עשורים, למשל בהחלטתם להמשיך להיות פליטים בתוך גבולותיהם ובהגדירם את עצמם על ידי מה ישראל עושה להם במקום לפעול למען עצמם.

אם הפלסטינים והערבים יבינו את ישראל ואת הציונות נכונה כפי שהנשיא עשה בביקורו, אפשר לקוות שהם יפנו את מרצם באופן חיובי לעבר הגדרה עצמית וקבלת אחריות לעיצוב גורלם בעצמם. הפלסטינים יכולים לחיות במדינה משלהם מחר, אם הם ינהגו כמנהיגי הציונות בשעתם שבפרגמטיות אמרו כן למה שיכלו לקבל, גם אם זה היה הרבה פחות ממה שלדעתם הגיע להם לפי הצדק.

 אובמה הסביר בביקורו בישראל שהברית בין ארצות הברית וישראל מבוססת על "סיפור משותף: פטריוטים הנחושים להיות אנשים חופשיים בארצם, חלוצים שיצרו אומה, גיבורים שהקריבו כדי לשמר את החירות, ומהגרים מכל קצוות תבל המחדשים את החברות המגוונות שלנו כל העת." גם הפלסטינים יכולים להיות חלק מהסיפור המשותף הזה אם הם יביטו לעתיד במקום לעבר ויפעלו לבנות את האומה שלהם, במקום לחתור תחת אומה אחרת. בכך שהשיב את הציונות למקורותיה והזכיר לעולם את טבעה ויסודותיה האמיתיים, אובמה תרם למאמץ להגיע לשלום את תרומתו הגדולה ביותר.

More from Einat Wilf

Recommended Articles