پینار ترمبلی

pinartremblay-color.jpg

دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا است و عضو هیات علمی در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا است. او پیشتر در رزونامه‌های زمان امروز و حریت مقالاتی را منتشر کرده است