رفتن به محتوای اصلی

نقش حنا بر دست مخالفان تغییر قانون اساسی در ترکیه

یک سیاست‌مدار زن با سابقهٔ عضویت در یک حزب ملی‌گرای افراطی، برای ابراز رأی منفی به تغییر قانون اساسی در ترکیه، پرچم این کشور را با حنا بر کف دست خود نقاشی و شبکه‌های اجتماعی را تسخیر کرد.
Meral_Aksener.jpg
خواندن در 

یک علامت ساده، تبدیل به پدیدهٔ شبکه‌های اجتماعی در ترکیه شده است و به کمک آن، زنان بدون این‌که کلامی بگویند، ابراز عقیده می‌کنند.

یکی از جالب‌ترین حواشی همه‌پرسی قریب الوقوع ترکیه، دو شاخه شدن حزب حرکت ملی (م.ه.پ) است که بسیاری از اعضای آن‌ با عنوان گرگ‌های خاکستری شناخته می‌شوند. دولت باهچه‌لی که دیرگاهی است رهبری این گروه ملی‌گرای افراطی را بر عهده دارد، از دولت [اردوغان] و از طرح پیشنهادی افزایش قدرت رئیس جمهوری، حمایت می‌کند. لیکن بسیاری از اعضای ارشد حزب و بسیاری از رهبران محلی، از موضع شفاف خود علیه تغییرات پیشنهادی برای قانون اساسی پرده برداشتند و فاصلهٔ خود را با باهچه‌لی حفظ کردند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.