مسعود لواسانی

Lavasani.jpg

مسعود لواسانی پیشتر دبیر سرویس فرهنگی روزنامه آفتاب یزد بود. به جز آن با روزنامه‌های شرق ، همشهری، اعتماد و خبرگزاری مهر نیز همکاری کرده است.
در توئیتر : @lavasani