رفتن به محتوای اصلی

دولت جدید عراق نیز به تایید ایران نیاز خواهد داشت

با وجود اینکه برنده انتخابات عراق احتمالا ایران نیست، همچنان میانجی نهایی در سیاست این کشور باقی خواهد ماند.
Iraqi supporters of Sairun list celebrate with portraits of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr, after results of Iraq's parliamentary election were announced in Baghdad, Iraq May 14, 2018. REUTERS/Thaier al-Sudani     TPX IMAGES OF THE DAY - RC1278A66440

اگر حیدر العبادی رهبری عراق را حفظ کند، این کار را به لطف تایید ایران کرده‌است. طی دوران زمام‌داری عبادی، دو کشور رابطه خوبی را با هم برقرار کرده‌اند. عبادی پیروزی‌اش در موضوع رفراندوم استقلال کردستان که سال گذشته برگزار شد را تا حد زیادی مدیون ایران و واحدهای بسیج مردمی (که بسیاری‌شان توسط تهران حمایت می‌شوند) است.

عبادی احتمالا اولین گزینه رهبران ایران نیست ولی آنها با هم روابط مستحکمی دارند. عبادی به واشنگتن نیز وابسته است اما احتمالا برای دولت جدید عراق نیز تهران آخرین ایستگاه خواهد بود.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.