رفتن به محتوای اصلی

خروج پ.ک.ک از سنجار و انگشت اردوغان بر ماشه

هنوز مشخص نیست که آیا اعلام خروج پ.ک.ک از سنجار، ترکیه را از اجرای یک عملیات نظامی در آن منطقه منصرف خواهد کرد یا خیر.
25 Jan 2016 - Sinjar, Iraq. Kurds Peshmerga walks through the ruins of the city which had a mixed population of yazidi and muslims kurds. The city has been invaded by ISIS/Daesh on the 3rd of August 2014. Sinjar has been officially liberated in November 2015 cutting the road used by the jhiadi group as a supply route between Raqqah and Mosul. The city is today a ghost town inhabited almost only by military groups such as Kurds Peshmerga, PKK, Iraqi Police and YBS (Yazidi Sinjar Resistance Units). At present
خواندن در 

طبق گزارش‌ها، شبه‌نظامیان کرد پس از چندین سال، در حال خروج از مناطق یزیدی در سنجار (شنگال) هستند و همین امر باعث گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ دلیل و زمان‌بندی اتخاذ این تصمیم شده است. کارشناسان سئوال می‌کنند که آیا این حرکت برای جلوگیری از مداخلهٔ نظامی ترکیه در منطقه، به موازات هشدار بغداد، کافی خواهد بود؟

عراق امروز گفت که نیروهایش را در آخر هفته به آن‌جا اعزام کرده و اکنون کنترل منطقه را در دست دارد. بغداد به ترکیه هشدار داد که عملیات نظامی آنکارا را در خاک خود نخواهد پذیرفت.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.