رفتن به محتوای اصلی

بازگشایی قریب الوقوع آسمان‌های نه چندان دوستانه کردستان عراق

بغداد رسما اختیار فرودگاه‌ها و مرزهای کردستان را در دست می‌گیرد؛ تغییر احتمالی سیاست روسیه در قبال سوریه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور؛ پادشاه اردن و رئیس جمهور ترکیه زمینه‌های مشترک همکاری می‌یابند.
The Erbil International Airport is seen in Erbil, Iraq September 29, 2017. REUTERS/Azad Lashkari - RC19D0FD09E0

عبادی توافق بر سر فرودگاه‌ها را نهایی می‌کند

بغداد و اربیل به زودی توافق بر سر کنترل فرودگاه‌ها و مرزها را اعلام می‌کنند. همانطور که انتظار آن می‌رفت قرار است کنترل فرودگاه‌ها و مرزها به بغداد منتقل شود.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.