رفتن به محتوای اصلی

کنفرانس سوچی، قربانی عملیات نظامی ترکیه در سوریه

جلسه اپوزسیون سوریه گستره و محدودیت‌های همکاری بین ترکیه و روسیه را نشان می‌دهد.
RTS1LT7I.jpg

اجلاس اخیر کنفرانس  گفتگوی ملی سوریه در سوچی قربانی اشغال نظامی شمال سوریه توسط ترکیه شد. عملیات نظامی‌ای که اکنون وارد هفته دومش شده‌است.

بیش از ۱۵۰۰ نماینده  در این گفتگوی شکل گرفته بین همه گروه‌های سوری، که توسط روسیه در سوچی برگزار شد، مشارکت کردند. در این اجلاس گفتگوهای نامرسومی بین نمایندگان حکومت و نمایندگان گروه‌های مخالف حکومت روی داد. علیرغم مذاکرات طولانی و مفصل و نتایج غیر مشخص و همچنین غیبت گروه‌های مهم اپوزیسیون و ناتوانی از توقف درگیریهای اخیر، ابعاد و گستردگی گفتگوها را نمی‌توان به سادگی نادیده گرفت.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.