رفتن به محتوای اصلی

آیا ترکیه متحد گروه‌های وابسته به القاعده در ادلب است؟

با پیشروی نیروهای سوری در ادلب، بحران در روابط بین روسیه و ترکیه عمیقتر می‌شود؛ المانیتور اولین پوشش از بحران مالی ایران را شش ماه پیش ارائه داده بود؛ وقت مرکز آموزشی و درمانی حلیم و آیدا دانیل، اقدامی «سرنوشت ساز» برای دانشگاه آمریکایی بیروت.
Turkish army tanks and military personal are stationed in Karkamis on the Turkish-Syrian border in the southeastern Gaziantep province, Turkey, August 25, 2016. REUTERS/Umit Bektas - S1BETXLBLSAE

روابط مسئله دار ترکیه با هیئته تحریر الشام

با صف بندی روسیه و ترکیه در مقابل یکدیگر در ادلب، که می‌تواند نبرد سرنوشت سازی برای جنگ سوریه باشد، روند صلح آستانه در لبه پرتگاه شکست قرار گرفته‌است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.