رفتن به محتوای اصلی

اقدام ترکیه و ایران برای حذف دلار و استفاده از پول ملی

ترکیه مدت‌ها به دنبال استفاده از واحد پول ملی این کشور در تجارت‌های خارجی بود. اما با توجه به تفاوت سطح واردات و صادرات ترکیه با چین و روسیه، این تجارت با ایران است که می‌تواند رؤیای آنکارا را محقق کند.
A money changer counts Turkish lira bills at an currency exchange office in central Istanbul, Turkey, August 21, 2015. REUTERS/Murad Sezer/File Photo - S1BETTHGKMAB
خواندن در 

ترکیه مدت‌ها به دنبال استفاده از واحد پول ملی این کشور در تجارت‌های خارجی بود. اما با توجه به تفاوت سطح واردات و صادرات ترکیه با چین و روسیه، این تجارت با ایران است که می‌تواند رؤیای آنکارا را محقق کند.

متن اصلی:

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.