رفتن به محتوای اصلی

تحریم کردستان عراق، گریبان اقتصاد ترکیه را نیز خواهد گرفت

تهدید ترکیه به تحریم کردستان عراق، باعث نگرانی بسیاری از شهروندان ترکیه شده است که با همسایهٔ خود پیوندهای اقتصادی دارند.
RTS1DMPI.jpg

سیلوپی، ترکیه - در ادامهٔ هشدارهای فراوان به کردهای عراق در مورد برگزاری همهپرسی استقلال، ترکیه تهدید کرده است که سلسله‌ای از تحریم‌ها را علیه اقلیم کردستان عراق اعمال خواهد کرد. بستن گذرگاه خابور که یکی از سرچشمه‌های کلیدی اقتصاد اقلیم کردستان است، در زمرهٔ این تهدیدها قرار دارد. فارغ از نگرانی‌هایی که این مسئله در اقلیم کردستان ایجاد کرده است، مردمی که در آن‌سوی مرز، در ترکیه، تأمین معاش و زندگی‌شان به این گذرگاه بسته است، دچار هراس شده‌اند.

هم‌زمان با آن‌که کردهای عراق روز ۲۵ سپتامبر آمادهٔ رأی‌دادن می‌شدند، تانکهای ترکیه در چند قدمی مرز، بیرون از شهر سیلوپی، مانور می‌دادند و ذهن کردهای ترکیه و رانندگانی را که از آن حوالی می‌گذشتند، به خود درگیر کرده بودند. سه مرد جوان که با باری جاساز شده از سیگارهای ارزان‌قیمت، از کردستان عراق بازمی‌گشتند، با کنجکاوی از خبرنگاران پرسیدند: «چه اتفاقی برای گذرگاه خابور می‌افتد؟»

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.