رفتن به محتوای اصلی

درک درست برداشت ایران ازتهدیدات

آمریکا و متحدانش در منطقه، به جای داستان‌سرایی دائم دربارهٔ توسعه‌طلبی ایران، باید نگاهی دقیق‌تر به علل و ریشه های دیدگاه ایران از تهدید اتی که با آن روبرو است، داشته باشند.
Iranian soldiers march during a parade marking the country's Army Day, on April 18, 2017, in Tehran. / AFP PHOTO / ATTA KENARE        (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images)
خواندن در 

برداشت غالب در حلقه‌های سیاسی آمریکا و متحدینش این است که ایران به دنبال سلطه بر خاورمیانه است. اسرائیل و سایر کشورهای منطقه مکررادعا کردهاند که ایران می‌خواهد «امپراتوری پارسی» را احیاء کند. باوجودیکه مقام‌های ایرانی بارها این ادعا را مضحک خوانده و آن را رد کرده‌اند، لیکن واقعیت این است که این موضوع مرکز ثقل اختلافات فعلی آمریکا و متحدانش با  ایران است.

بر خلاف ادعاهای مذکور، ایرانی‌ها همواره خود را قربانی تجاوزات قدرت‌های متخاصم خارجی در تاریخ معاصرشان می‌بینند و در تلاشند تا امنیت خود را حفظ کنند. از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، سلسله‌ای از رویدادها و عوامل سبب شدند تا تهران به این باور برسد که واشینگتن و متحدانش در منطقه، به دنبال تغییر رژیم و تجزیهٔ کشور هستند. واقعیت این برداشت با سخنانی از نوع آن‌چه جیم متیس، وزیر خارجهٔ آمریکا در اوایل هفتهٔ جاری ابراز کرد، بهتردرک میشود. متیس گفت: «قبل از آن که ایران و آمریکا بتوانند به روابط مثبت و ماندگاری دست یابند، تغییر رژیم در ایران ضروری است.»

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.