رفتن به محتوای اصلی

شعله‌های جنگ و امید آوارگان برای بازگشت به حلب

بیش از یک سال از زندگی هزاران تن در اردوگاه آوارگان شمال حلب می‌گذرد و آنان در سایهٔ جنگ میان ارتش آزاد و نیروهای دموکراتیک سوریه، به بازگشت امید بسته‌اند.
People ride motorcycles amidst the rubble of damaged buildings in the northern Syrian town of al-Bab, Syria, February 28, 2017. REUTERS/Khalil Ashawi - RTS10UG7
خواندن در 

سوریه، استان شمالی حلب - حدود یک سال و نیم است که عبدالله هلال خانه‌اش را در تل رفعت،‌ واقع در ۲۵ مایلی شمال شهر حلب، ترک کرده است. هلال و خانواده‌اش دو روز پیش از آنکه شهر در فوریه سال ۲۰۱۶ به دست نیروهای دموکراتیک سوریه بیافتد، آن را ترک کردند.

در طول نبرد، نیروهای دموکراتیک سوریه -شامل رزمندگان کرد- شرکت داشتند و روس‌ها صدها حمله هوایی را در حمایت از آنان در تل رفعت انجام دادند. مناطق دیگری نیز به دست شورشیان مورد حمایت ترکیه در ارتش آزاد سوریه افتادند و در این میان، هزاران تن از غیر نظامیان از شهرها و روستاهای‌شان جابه‌جا شدند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.