رفتن به محتوای اصلی

خشم آنکارا نسبت به تحرکات استقلال‌طلبانه کردهای عراق

با توجه به روابط نزدیک ترکیه با دولت اقلیم کردستان، که به دلیل منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی‌اش، به آن نیاز دارد، اعتراضات آن کشور نسبت به برنامه‌های کردهای عراقی همچنان خفیف باقی مانده است؛ اما با این حال ممکن است نوعی بحران میان دو دولت، در شرف وقوع باشد.
Kurdish Peshmerga forces celebrate Newroz Day, a festival marking spring and the new year, in Kirkuk March 20, 2017. REUTERS/Ako Rasheed - RTX31W8R
خواندن در 

تلاش‌های دولت اقلیم کردستان برای گسترش قلمرو خود در عراق، همزمان با پیشروی آرام و بااحتیاط به‌سوی استقلال، می‌تواند پیش‌درآمدی باشد برای مشکلات بیشتر ترکیه در منطقه‌ای که در حال حاضر هم در آن با مشکلات متعددی روبروست.

دولت اقلیم کردستان، یکی از معدود دوستان باقی‌مانده در منطقه برای ترکیه است و روابط دوستانه با آن دولت برای آنکارا همچنان مهم است. همین اهمیت، تضمین‌کننده‌ٔ پاسخ‌های محتاطانهٔ ترکیه به حرکات این‌چنینی اربیل، پایتخت کردستان عراق شده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.