رفتن به محتوای اصلی

میانجی‌گری کویت در اختلاف میان ایران و شورای همکاری خلیج

علیرغم تدبیر کویت برای حل تنش میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، به نظر می‌رسد که دو طرف هنوز برای رفع دلایل عمیق تنش فی‌مابین، آماده نیستند.
C3Ff8U_WIAATk7s.jpg

پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران که روز هشتم ژانویه روی داد، گمان می‌رفت که میخ دیگری بر تابوت گفت‌وگوی عربستان و ایران کوبیده شده و فصلی جدید از تنش‌های بیشتر میان ایران و همسایگان عربش آغاز گشته است. با این حال، نامهٔ شخصی تسلیت سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه سعودی، به خانوادهٔ رفسنجانی، با دیدار وزیر خارجهٔ کویت از تهران در روز ۲۵ ژانویه پی گرفته شد و این امر با گمانه‌زنی‌های فوق مغایر بود.

در واقع، صباح خالد احمد آل صباح، وزیر خارجه کویت، با نامه‌ای از سوی صباح احمد جابر آل صباح، امیر این کشور، دربارهٔ لزوم بهبود روابط با شش کشور شورای همکاری خلیج، به تهران رفت. روز ۲۶ ژانویه، خالد بن جارالله، معاون وزیر خارجهٔ کویت، به خبرنگاران گفت که طرف ایرانی نیز واکنش مثبت به نامه داشته و آمادگی مفاهمه از خود نشان داده است. او گفت: «پیام و محتوای آن، بر ایجاد پایه‌های گفت‌وگو بر مبنای خودداری از مداخله در مسائل کشورهای خلیج و احترام به حق مالکیت اعضای شورای همکاری و تمام مواد شورای [امنیت] سازمان ملل متحد، متمرکز بود. این یک گشایش در روابط دوجانبه میان کشورهای خلیج و ایران خواهد بود.»

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.