رفتن به محتوای اصلی

آیا با نتایج انتخابات ایران، اسرائیل باید جشن بگیرد؟

در پی انتخابات ایران، کارشناسان امنیتی اسرائیل دو دسته شده‌اند: آن‌ها که به تغییرات با خوش‌بینی نگاه می‌کنند و بدبین‌هایی که می‌ترسند این مسئله به افزایش هژمونی منطقه‌ای ایران بیانجامد.
2010469.jpg

یک منبع آگاه به مسائل نظامی که نخواست نامش فاش شود، روز ۱۸ ژانویه، یک ماه قبل از انتخابات هفتم اسفند ۹۴ در ایران، به نقل از ژنرال گادی ایزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، گفت: «چشمان ما به انتخابات ایران دوخته شده است. بعد از انتخابات ما قادر خواهیم بود تا بسنجیم و بررسی کنیم که ایران به کدام سمت خواهد رفت، چه زیر پوست جامعه ایران می‌گذرد و وقایع جاری باعث روی کار آمدن کدام جربان عمده، اصلاح‌طلب یا اسلام‌گرا، خواهد شد». ایزنکوت، شرایط را این گونه تشریح کرد: تمامی شعبه‌ها و بازوهای اطلاعاتی اسرائیل تلاش‌های خود را متمرکز کرده‌اند تا با جمع‌آوری داده‌های مربوط به آن‌چه روز هفتم اسفند، یعنی روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران می‌گذرد، آن‌ها را درک و تحلیل کنند.

این‌گونه نیست که همه در اسرائیل منتظر یک انقلاب سیاسی واقعی [در ایران] باشند. یکی از منابع امنیتی اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، با ذکر این که «چنین سناریویی وجود خارجی ندارد»، گفت: «ما نمی‌توانیم خودمان را فریب بدهیم و فکر کنیم یک روز رژیم آیت‌الله‌ها به سادگی فرو می‌ریزد. حتی ناآرامی‌ها و شورش‌های سال ۱۳۸۸ امیدی را در این باره برنیانگیخت زیرا رژیم ایران هنوز بسیار قدرتمند است و [رهبران آن] در استفاده از زور برای حفظ و نجات خویش ابایی ندارند». بنابراین، چه موردی درباره آنچه در ایران می‌گذرد، این‌قدر جالب توجه است؟

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.