رفتن به محتوای اصلی

آیا فتح برای انتفاضه برنامه‌ریزی می‌کند؟

عناصری درون رهبری فتح هشدار می‌دهند که ممکن است تصمیم بگیرند تا انتفاضه قهرآمیز را برای «جلب توجه جامعه بین‌الملل» رهبری کنند و به افکار عمومی اسرائیل نشان دهند که «شهرک‌سازی چه هزینه‌هایی دارد».
RTS4RGS.jpg

نوعی حس یأس و نومیدی در میان تمامی گروه‌های سیاسی عمل‌گرا در حکومت خودگردان فلسطین دیده می‌شود. حتی میانه‌رو ترین عناصر که پیوندهای خوبی نیز با غرب دارند، از این که پروسه دیپلماتیک سرانجام به راه‌حل مبتنی بر دو کشور ختم شود، نا امید هستند. این مسئله در میان افکار عمومی، تحت عنوان شکست محمود عباس و پیروزی حماس تلقی می‌شود.

یکی از منابع ارشد فتح در هبرون که ارتباط خوبی با تنظیم (شاخه نظامی جنبش فتح) دارد، روز چهارم دسامبر با شرط محرمانه‌ماندن نامش به المانیتور گفت که منازعه‌ای میان فتح و حماس بر سر رهبری انتفاضه قهر‌آمیز علیه اسرائیل در گرفته است. طبق نظر او، چیزی به نام وحدت ملی فلسطین باقی نمانده است. حماس خشونت در میان جوانان را تحریک می‌کند و فتح، عاملان حماس در کرانه غربی را بازداشت می‌کند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 for annual access.