رفتن به محتوای اصلی

نابودی مقبره های بغداد اعتراضات زیادی را به دنبال داشت

آخرین حمله به تندیس عراق باعث نزاع فرهنگی و سیاسی و چند دستگی عراقی ها شد. مقبره ها و مجسمه های بغداد در مبارزات سیاسی و فرهنگی تحت تاثیر قرار گرفتند
An Iraqi soldier stands guard below the Statue of Mutanabbi, a 10th century poet and one of the towering figures of Arabic literature, on the banks of the Tigris River in Baghdad December 16, 2011. REUTERS/Thaier al-Sudani (IRAQ - Tags: SOCIETY MILITARY) - RTR2VBFQ

بغداد- زمانی که تندیس ابو نواز شاعر در ۵ جولای مورد تهاجم قرار گرفت این موضوع آغازگر جدال سیاسی و فرهنگی شدید در عراق بین  احزاب و جریانات مذهبی محافظه کار و نیروهای سکولار شد که موجب جلوگیری از مداخله جریانات مذهبی و سیاسی در تصمیمات جامعه گردید.

خراب کردن  تندیس موجبات حساسیت فرهنگی و اجتماعی را فراهم می کند، اکثر نخبه های فرهنگی بر این باوراند که نقشه نظام مندی برای حذف بناهای فرهنگی و بناهای یادبود مذهبی و فرهنگی( مخصوصاً اینکه در سال ۲۰۰۳ چند مقبره در بغداد و دیگر شهر های عراق نابود شدند) وجود دارد. تندیس سربازان عراقی  که در جنگ با ایران جنگیدند (۱۹۸۰-۱۹۸۸)  در ۶ می سال ۲۰۰۳ در بصره قطعه قطعه شد.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.