رفتن به محتوای اصلی

به چه دلیل پاکستان به ملک سلمان جواب رد داد

تصمیم یکجانبه پاکستان مبنی بر بی طرفی در جنگ یمن و تلاش برای حل دیپلماتیک بحران بجای استفاده از نیروی نظامی , باعث پیچیده تر شدن روابط دیپلماتیک عربستان و پاکستان شده است.
Paramilitary soldiers walk past the Parliament building during a joint sitting of the parliament in Islamabad April 10, 2015. Pakistan's parliament adopted a draft resolution on Yemen on Friday urging Pakistan to stay neutral in the conflict, as expected, expressing support for Saudi Arabia and calling on all factions to resolve their differences peacefully.  REUTERS/Faisal Mahmood - RTR4WS99
خواندن در 

تقاضای عربستان از پاکستان مبنی بر مشارکت در عملیات طوفان قاطع , پاسخ سخت پاکستان مبنی بر رد این تقاضا را درپی داشت. در پاسخ این تقاضا که ملک سلمان آنرا به صورت رودررو با نواز شریف نخست وزیر پاکستان مطرح کرد , او این تقاضا را به پارلمان پاکستان رجوع داد که پارلمان هم به نوبه خود در دهم آوریل با اکثریت قاطع آرا تصمیم بر عدم مشارکت پاکستان گرفت. در سیزدم آوریل هم نواز شریف در عین تاکید بر حمایت از عربستان , تصمیم پارلمان را تایید کرد.

پس از پنج روز بحث , حتی یک سخنگو هم از ارسال نیروی زمینی به یمن سخنی به میان نیاورد. با اینکه تقریبا همه از دوستی ویژه با عربستان سخن می گفتند , در عین حال تصمیم اکثریت بر انتخاب راه حل دیپلماتیک بود. برخی هم حتی ریاض را متهم کردند که آنها آغازگر جنگ بوده اند. اجماع نهایتا بر این موضوع حاصل شد که با  تاکید بر حفظ دوستی با عربستان , پاکستان در این بحران بی طرف خواهد ماند.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.