رفتن به محتوای اصلی

فمینیسم اسلامی , دینداری افراطی را از درون با چالش مواجه می کند

استاد دانشگاه ترکیه ,خانم هدایت توکسال , بعنوان یک فمینیست اسلامی شناخته می شود. او که مطالعات عمیقی در متون دینی داشته است نظریات اسلامی را که زنان را به حاشیه می راند , به چالش میکشد.
Women walk past a mosque in Ankara April 22, 2007. The women at a protest in Istanbul's old quarter want to wear their headscarves in school, university and parliament, but Muslim Turkey's secular system forbids that, with laws pious Muslims see as a breach of their personal and religious freedom. The Islamist-rooted ruling AK Party says it wants to lift the ban, a key demand of its grass-root supporters, but has faced fierce opposition from Turkey's powerful secular elite.  Picture taken on April 22, 2007.

خانم هدایت توکسال که استاد الهیات است و به عنوان یک فمینیست اسلامی شناخته می شود , نویسنده چندین اثر تحقیقیست که روایات اسلامی راجع به زنان را همچون بوجود آوردن زن از دنده مرد  و یا گمراه کردن زن توسط شیطان را زیر سووال می برد. او در هنگامیکه بر روی پایان نامه دکتری خود کار می کرد , دریافت که ذهن هایی ضد زن و جنسیتگرا پشت نگارش این متون دینی و شکل گیری طبقات علمای دینی و قوانین اسلامی بوده اند. او اکنون به این واقیت واقف است که چنین طرز تفکری هنوز جریان دارد.

توکسال در دانشگاه در رشته الهیات تحصیل کرده و اکنون در دانشگاه آتاتورک در جنوب شرقی شهر ماردین مشغول به تدریس همین رشته است. او روسری به سر می کند که نشان دهنده اعتقاد راسخ او به اسلام است. اما علاوه بر روسری سر کردن او یک ویژگی بارز دیگر هم دارد , او دارای عقاید فمینیستی است. ابراز نظرهای فمینیستی صریح او درباره جایگاه زن در اسلام , موجب شهرت او و همواره در فضای ترکیه باعث بحث و جدل های فراوان است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.