رفتن به محتوای اصلی

جنبش زنان کرد شکل سیاست ترکیه را عوض می‌کند

یک زن سنی ترکِ ۴۰ و اندی ساله در صدر جنبش سیاسی کردها و سرکوب‌شدگان قرار گرفته است
Figen Yuksedag_1.jpg
«حزب دموکراتیک خلق» در تمام سطوح نمایندگی خود روسای مشترک دارد. یک مقام زن و یک مقام مرد بار هر مسئولیت را به عهده دارند. رهبری حزب به عهده صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکشکداغ است. این حزب از انتخابات اوت ۲۰۱۴ به این طرف، به سریع‌الرشدترین جنبش سیاسی در ترکیه بدل شده است. یوکشکداغ توضیح می‌دهد که پس از اوجی که حزب در انتخابات قبلی گرفت، اکنون آماده شرکت در انتخابات مجلس به عنوان حزب سیاسی است چرا که باور دارد قادر به کسب حداقل ۱۰ درصد رای کل کشور (میزان لازم برای ورود به پارلمان) هست. اعضای حزب پیش از این به صورت نامزدهای مستقل وارد مجلس شده‌اند.
یوکشکداغ زنی است کوچک‌اندام با لبخندی آرام، حتی زیر بار بالای استرس. او از بیست سالگی در سیاست فعال بوده است. اتفاق یا ارتباطات خانواگی نبود که باعث ورودش به سیاست شد بلکه سیاست را به عنوان حرفه انتخاب کرده است.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.