رفتن به محتوای اصلی

عربستان با رزمایشهای نظامی چه پیامی می فرستد؟

عربستان بزرگترین رزمایش نظامی خود در سالهای اخیر را به پایان برده است. نشانهای از عزم این کشور برای افزایش قدرت نظامیش در منطقهای که به شکل روزافزون با ناآرامی مواجه است.
A member of Saudi security forces attends Abdullah's Sword military drill as a jet flies by in Hafar Al-Batin, near the border with Kuwait REUTERS/Faisal Al Nasser (SAUDI ARABIA - Tags: MILITARY) - RTR3N4AM
خواندن در 

روزنامه الریاض در مورد رزمایش نظامی عربستان نوشت: پادشاهی عربستان پیام محکمی فرستاد که ارتش این کشور آماده و قادر به واکنش به هرگونه تهدیدی است که امنیت این کشور را به مخاطره اندازد. این تهدیدها شامل بحران‌ها، ناآرامی ها و اغتشاشاتی است که در کشوهای اطراف موجود است.

عربستان اتفاقات سه سال گذشته در جهان عرب را به عنوان اغتشاش و بی نظمی معرفی می کند. مقابله با این تهدیدات از طریق نظامی خواهد بود. اقدامات امنیتی برای مقابله با تهدیدات داخلی و اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدات بالقوه بین المللی خواهد بود.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.