رفتن به محتوای اصلی

اتحاد اسرائیلی- سعودی امکانپذیر به نظر نمیرسد

عربستان سعودی دیرزمانی است که خواهان همکاری پشتپرده با اسرائیل علیه دشمنان مشترک است٬ اما این خواسته چیزی بیشتر از یک ارتباط گاه به گاه نیست.
RTX14YXF.jpg
خواندن در 

از زمان توافق موقت هستهای میان ایران و ۵+۱ در ژنو٬ شدیدترین انتقادها به این توافق از سوی اسرائیل و عربستان سعودی ابراز شده است. برخی میگویند که این همخوانی منافع میان اسرائیل و عربستان سعودی بر سر مخالفت با سربرآوردن ایران در جامعه جهانی٬ حاکی از برقراری ارتباطی نزدیکتر میان این دو دشمن دیرینه است. در واقع اسرائیل و عربستن سعودی سابقه تاریخی طولانیای در همکاریهای پنهانی علیه دشمنان مشترک دارند٬ اما پادشاهی عربستان چیزی بیشتر از این نمیخواهد. در واقع این احتمال وجود دارد که عربستان سعودی برای مقابله با برنامه هستهای اسرائیل٬ حتی تن به توافق با ایران بدهد.

اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو٬ نخست وزیر این کشور٬ به شدت بر توافق هستهای ژنو میان ایران و ۵+۱ تاخته است. سعودیها دراین زمینه خویشتنداری بیشتری نشان دادهاند. اگرچه رسانههای دولتی عربستان انتقادهای خود به این توافق را علنی ابراز کردند٬ پادشاهی عربستان از این توافق به عنوان گام نخست استقبال کرد. در خفا مقامهای سعودی با هر توافقی که به تحریمها علیه ایران پایان دهد٬ مخالف بودند. مقامهای سعودی به ویژه از اینکه فهمیدند ایرانیها و آمریکاییها پیشتر به طور محرمانه با یکدیگر در ارتباط بودند٬ خشمگین شدند. یکی از مقامهای سعودی گفته بود که دولت باراک اوباما٬ رئیس جمهور آمریکا٬ به عربستان سعودی دروغ گفته است. 

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.