דילוג לתוכן העיקרי

להחזיר את הדת השפויה למדינה

דבריו של הרב הראשי הספרדי צריכים להיות עילה מספקת להפסקת תלותם של אזרחי ישראל ברבנות הראשית. יש לאפשר למי שרואה ברב יצחק יוסף ובעמיתיו את מנהיגיהם לקבל את פסיקותיהם וקביעותיהם, ולשחרר את כל האחרים לנהל את חייהם ללא מעורבות דתית.
Cep1CzCWsAA-Q-R.jpg
קראו 

בימים האחרונים סוערת הארץ בשל דברים שאמר הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף, בפגישה עם רבנים העומדים לצאת לשליחות בתפוצות. הדברים לא נאמרו לפרסום, אבל נראה שאחד מהרבנים נדהם מהם עד כדי כך שהעביר אותם לתקשורת [7 בינואר].

כמנהג אביו המנוח, עובדיה יוסף, כך גם בנו דיבר כמסיח לפי תומו באיזו ארוחת שבת משפחתית, המנוהלת על ידי ארצ'י בנקר החרדי. המסר העיקרי שלו היה "גילוי" אודות קונספירציה אשר לפיה הביא הממסד המוני עולים מברית המועצות לשעבר, כדי לאזן את הצבעתם של הדתיים; בלשונו העילגת של הרב: "יש כאן הרבה גויים, חלק מהם קומוניסטים שונאי דת. הם לא יהודים בכלל. אחר כך מצביעים למפלגות שמסיתים (כך במקור), נגד החרדים" הוא הוסיף כי חלק מהעולים "הולכים לכנסיה כל יום ראשון, הולכים למנזר".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.