דילוג לתוכן העיקרי

להחזיר את הדת השפויה למדינה

דבריו של הרב הראשי הספרדי צריכים להיות עילה מספקת להפסקת תלותם של אזרחי ישראל ברבנות הראשית. יש לאפשר למי שרואה ברב יצחק יוסף ובעמיתיו את מנהיגיהם לקבל את פסיקותיהם וקביעותיהם, ולשחרר את כל האחרים לנהל את חייהם ללא מעורבות דתית.
Cep1CzCWsAA-Q-R.jpg

בימים האחרונים סוערת הארץ בשל דברים שאמר הרב הראשי הספרדי, יצחק יוסף, בפגישה עם רבנים העומדים לצאת לשליחות בתפוצות. הדברים לא נאמרו לפרסום, אבל נראה שאחד מהרבנים נדהם מהם עד כדי כך שהעביר אותם לתקשורת [7 בינואר].

כמנהג אביו המנוח, עובדיה יוסף, כך גם בנו דיבר כמסיח לפי תומו באיזו ארוחת שבת משפחתית, המנוהלת על ידי ארצ'י בנקר החרדי. המסר העיקרי שלו היה "גילוי" אודות קונספירציה אשר לפיה הביא הממסד המוני עולים מברית המועצות לשעבר, כדי לאזן את הצבעתם של הדתיים; בלשונו העילגת של הרב: "יש כאן הרבה גויים, חלק מהם קומוניסטים שונאי דת. הם לא יהודים בכלל. אחר כך מצביעים למפלגות שמסיתים (כך במקור), נגד החרדים" הוא הוסיף כי חלק מהעולים "הולכים לכנסיה כל יום ראשון, הולכים למנזר".

יוסף דיבר בזעם על "סעיף הנכד" בחוק השבות, אשר דרכו הגיעו והתאזרחו מי שאינם יהודים לפי ההלכה היהודית. סעיף זה נוסף לחוק השבות ב-1970 בעקבות בג"ץ שליט, אשר קבע כי כיוון שחוק השבות אינו מגדיר מיהו יהודי, ניתן להכיר גם בילדיה של אישה שאינה יהודיה כיהודים. המפלגה הדתית לאומית פעלה במהירות והצליחה לתקן את חוק השבות, כך שנקבע בו כי יהודי הוא "מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר", אך במקביל נקבע גם, כפשרה עם המפלגות החילוניות, כי החוק יחול גם "על ילד ונכד של יהודי, ובן זוגו של ילד ונכד של יהודי" – זאת כדי שלא לקרוע משפחות שהיו בהן נישואי תערובת. הרב הראשי רואה בפשרה הזאת את אם כל חטאת, משום שבאמצעותה התאזרחו בישראל מי שאינם יהודים אף לפי הגדרתם-הם.

הרב יוסף גם הזהיר את שומעיו שלא יעסקו בחו"ל בגיורים, וגילה להם כי הגיורים הנעשים במערכת שהוא עומד בראשה, "נעשים לעתים על ידי אנשים שאינם דתיים בעצמם, ולכן הגיור שלהם איננו תופס". גם על בג"ץ הרב לא הרעיף מחמאות, והסתפק במשפט קצר וברור: "מי זה הבג"ץ? בג"ץ זה, על פי רוב, נגד הדת!".

הרב, שהוא עובד מדינה ואינו רשאי להתייחס לנושאים פוליטיים, חש כי הוא עדיין "החכם באשי" – מנהיג הקהילה היהודית בתקופה העותומנית, שמותר לו לומר כל אשר על לבו, ורק אלוהים יודע מה חושב לעצמו צאן מרעיתו המקשיב רוב קשב להרצאותיו ההזויות.

מובן שעם פרסום דבריו של הרב הראשי החלו הפוליטיקאים לגנות ולהעלות דרישות. היו דרשו שיוסף יתנצל, היו שדרשו כי יתפטר והיו שקראו לחקירת הרב בעוון הסתה. בנימין נתניהו העלה על נס את תרומת יהודי ברית המועצות לשעבר לחברה הישראלית, ועולים התראיינו על קשיי הקליטה שלהם וגינו את דברי הרב. מנגד הגן עליו שר הפנים, האסיר לשעבר והשר בהווה אריה דרעי, וטען כי ראש הממשלה המנוח יצחק רבין הודה בפניו בשעתו כי עליית יהודי בריה"מ לשעבר נעשתה כדי לאזן את הצבעת החרדים לכנסת.

הרב יוסף עצמו נבהל, כנראה, מכל הרעש סביבו, והוא הוציא כמה משפטים על חשיבות העלייה לישראל. אלה דברים שאין ביניהם ובין התנצלות או חזרה מאמירותיו לא כלום.

אלא שלדרישות ממנו אין חשיבות אמיתית, וגם אילו נענה לכולן או לחלקן, לא היה דבר משתנה. אנחנו זכינו להציץ אל תוך מפגש הנוחות שלו, ומה שאמר שם זה בהחלט מה שהוא חושב. כך הוא חושב על מערכת המשפט, כך הוא חושב על הגיורים הנערכים בחסותו, וכך הוא חושב על מאות אלפי בני משפחות העולים שהגיעו ארצה, שאינם חשים שהם זקוקים לרב כדי להפוך מנוצרים אפיקורסים ליהודים אפיקורסים ואינם רוצים לרמות את מגייריהם ולהבטיח להם לשמור מצוות ולשלוח את ילדיהם לבתי ספר דתיים.

הפתרון לכל מי שהצטמרר לשמוע את דבריו המוקלטים והמוסרטים של הרב הראשי שלנו, הוא לשים קץ לשיטה הקיימת מאז תחילת ימי המנדט הבריטי. לאפשר למי שרואה ביוסף ובעמיתיו את מנהיגיהם, לקבל את פסיקותיהם וקביעותיהם, ובמקביל לשחרר את כל האחרים לנהל את חייהם ללא מעורבות דתית כלשהי.

הבריטים המשיכו, במידה רבה מאוד, את דרכי השלטון של האימפריה העותומנית, שהתייחס לקהילות דתיות שהיו תחת חסותו, כיבד את מי שעמדו בראשן וניהלו איתן הידברות הנוגעת לבני הקהילה. בראש הקהילה היהודית הקטנה שהתקיימה בארץ ישראל עמד "החכם באשי", שהיה גם הרב הראשי וגם המנהיג הפוליטי. הכוונה הייתה להמשיך ולקיים מוסד כזה גם במסגרת שלטון המנדט. בהתייעצות עם ראשי היישוב הוחלט (לאחר שדנו בהרבה אופציות אחרות) להביא לבחירת שני רבנים, ספרדי ואשכנזי, על ידי גוף שיהיו בו גם חילונים. הכוונה הייתה שהשניים ינהלו כמונופול את ענייניהם הדתיים של היהודים ביישוב, מתוך מטרה שההסדר הזה יהיה זמני ויוחלף בהסדר קבע בשלב מאוחר יותר. בשנה הבאה [2021] ימלאו מאה שנים להסכם הזמני.

דבריו של הרב הראשי הספרדי והתקרבות היובל הכפול להסדר שהקים את הרבנות הראשית, צריכים להוות עילה מספקת להפסקת תלותם של אזרחי ישראל ברבנות בכל מה שנוגע להגדרת היהודי ולנישואים וגירושין. מצדי, יכול יצחק יוסף להמשיך ולומר את דברי ההבל שלו, ובלבד שלא אהיה תלוי בו. כמו בכל דמוקרטיה אחרת בעולם, המדינה צריכה להסדיר את נושאי האישות על פי החלטותיה. הממשלה צריכה להחליט מי יוכל לבוא בשערינו ולאפשר לכולם נישואים וגירושין. אם היא מוכנה לאשרר הליכים כאלה הנעשים במסגרת הרבנות הראשית או מסגרות מוסלמיות ונוצריות – זה בסדר גמור, ובלבד שלא יינתן להם מונופול. ימשיך יוסף להכיר ביהודים על פי קני המידה שלו, לקבוע מיהו ממזר ומי היא אישה נשואה, לקבל את משכורתו מהמדינה, אבל לא יחייב את המדינה בהחלטותיו. לי זה יספיק.

 

More from Yossi Beilin

Recommended Articles