דילוג לתוכן העיקרי

העבירות האסטרטגיות שביצע נתניהו חמורות מהאישום הפלילי

כתב האישום הפלילי המייחס לו שוחד, מרמה והפרת אמונים אינו משתווה למשקלן המצטבר של שורה ארוכה של עבירות אסטרטגיות שנתניהו ביצע נגד המדינה, בחוסר אחריות ותוך הפקרת ביטחונם ועתידם של אזרחיה.
RTX78N50.jpg
קראו 

"אני נותן את החיים שלי למען המדינה שלנו. אני נלחמתי בשבילה, נפצעתי בשבילה,  אני נאבק בשבילה בשנים האחרונות, גם בזירות הבינלאומיות וגם כאן כדי להפוך אותנו לכוח עולמי", כך לימד על עצמו סנגוריה הנאשם בנימין נתניהו, כמו היה עד אופי בשלב הטיעונים לעונש בבית המשפט. אשר על כן, לא זו בלבד שאין הוא, לשיטתו, צריך לפנות את מקומו, אלא חובה עליו "להוביל את המדינה באחריות, במסירות, תוך דאגה לביטחון ולעתיד של כולנו".

מקומו של נתניהו בהיסטוריה מובטח כראש הממשלה הישראלי המכהן הראשון שהוחלט להעמידו לדין פלילי. אך כתב האישום הפלילי אינו משתווה לשורה ארוכה של עבירות אסטרטגיות שנתניהו ביצע נגד המדינה, בחוסר אחריות ותוך הפקרת ביטחונם ועתידם של אזרחיה. כל אחד מסעיפי אישום אסטרטגי זה חמור דיו בפני עצמו. הסינרגיה הנוצרת מצירופם והתמונה המצטיירת מהם מעמידים בצל אפילו את כתב האישום הפלילי.

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.