דילוג לתוכן העיקרי

האם מרוסיה יצא "הקיסינג'ר החדש" שיפתח ערוץ דיפלומטי בין איראן לישראל?

במוסקבה עובדים על ערוצים חשאיים להידברות בין טהרן לירושלים; העמדה הסעודית הנוקשה כלפי איראן עולה בקנה אחד עם הגישה הווהאבית שכוהני הדת השמרנים מאמצים.
RTR344U3.jpg

מוסקבה מציעה אזור חיץ בין היריבים השונים

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.