דילוג לתוכן העיקרי

איך מפתחים סייבר ביידיש?

בעוד שנתניהו אוהב להתפאר בשילוב החברה החרדית בתעשיית ההייטק והסייבר, הממשלה שלו מקבלת החלטות שמשאירות את הציבור הזה מאחור, כמו תקנה חדשה שתכיר בלימודי יידיש במוסדות חרדיים כשפה זרה במקום אנגלית
An ultra Orthodox Jewish man uses his cellular phone along a street in Bnei Brak, near Tel Aviv May 3, 2011. Hundreds of thousands of cellphones, popularly dubbed kosher because they block access to services frowned upon by ultra-Orthodox rabbis, have been operating in the Jewish state for more than five years. Last month, Israel's second largest mobile provider, Partner introduced what it hailed as the world's first Yiddish cellphone, manufactured by Alcatel-Lucent. Picture taken May 3, 2011. To match Reut

לראש הממשלה בנימין נתניהו יש חיבה מיוחדת לענף הסייבר. יש לו אפילו חזון סייבר חברתי. כך לדוגמא, בפגישה עם ראשי IBM בכינוס הכלכלי בדאבוס בשנת 2014 הוא אמר שתעשיית הסייבר "יכולה להיות זרז לניצול הפוטנציאל הקיים בחברה החרדית ולשילובה בתעשיות ההייטק והסייבר". והנה, ימים אחדים לפני שנתניהו ורעייתו יצאו לכינוס דאבוס 2018, עשתה ממשלתו צעד נוסף להנצחת שילובה של החברה החרדית בתעשיית הבערות והנחשלות. שר החינוך נפתלי בנט חתם על תקנה שתאפשר למדינה לתמוך במוסדות "פטור" חרדיים, שילמדו יידיש כשפה זרה, במקום אנגלית. במוסדות "פטור" לומדים כ-51,000 תלמידים.

יידיש היא אמנם שפה נפלאה שראוי לשמרה, אך היא לא שימושית במיוחד בענף ההייטק, או בכל ענף יצרני אחר. קשה להגזים בערכו של הפוטנציאל האנושי הטמון בחברה החרדית. קשה לא פחות להגזים בחומרת הפגיעה של מדיניות דוגמת "תקנת היידיש" בפוטנציאל הזה ובנזק שהיא גורמת לאינטרסים האסטרטגיים של המדינה. לא פחות.

אכן, קשה להגזים בגודל הפוטנציאל האינטלקטואלי המצוי בחברה החרדית. אבל הגידול הטבעי הגבוה של האוכלוסייה החרדית איננו מתורגם למימוש הפוטנציאל. להיפך. על פי נתוני משרד החינוך ומרכז אדווה לחקר החברה הישראלית, במהלך שני העשורים האחרונים שולש מספר התלמידים במגזר החרדי, לעומת גידול של 11 אחוז במגזר החינוך הממלכתי ו-16 אחוז במערכת החינוך הממלכתית-דתית. במקביל, ממוצע שנות הלימוד של הגבר החרדי רק ירד. כך, שיעור הגברים החרדים בעלי השכלה של שמונה שנות לימוד ופחות גדל עם הזמן, וכבר עבר את קו 50 האחוזים. כלומר יותר ממחצית הגברים החרדים זכו בקושי לשמונה שנות לימוד ואפילו פחות, בהשוואה לגברים החרדים בעלי תעודת בגרות או לימודים אקדמיים. זו אחת הסיבות לכך שהישגי התלמידים הישראלים במתמטיקה ומדע הם בין הנמוכים בעולם המפותח. בעוד ראש הממשלה מתפאר בהישגיהם של חוקרים ישראלים, מספר אנשי הסגל הבכירים באוניברסיטאות המחקר ביחס לאוכלוסייה צנח בארבעת העשורים האחרונים ביותר מ-50 אחוז. מובן מאליו שמאות אלפי בוגרי החינוך החרדי שלא זכו ללמוד אנגלית ומתמטיקה ולא ראו מימיהם מעבדה, אינם מגיעים לאוניברסיטאות ולמכוני מחקר.    

מוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי באוניברסיטת תל-אביב, שחקר את הנושא, התריע לפני שנתיים שאם שיעורי התעסוקה ופריון העבודה בקרב חרדים וערבים ישראלים לא יתכנסו לשיעורים של יתר האוכלוסייה, הגירעון הממשלתי (כאחוז מהתמ"ג) צפוי לגדול ביותר מפי ארבעה, בעוד שיחס החוב-תוצר ירקיע לגבהים של פשיטת רגל. כבר היום, מחצית מהאוכלוסייה אינה משלמת מס הכנסה. חמישית מתושבי המדינה מממנים 89 אחוז מסך תקבולי מס ההכנסה. מישהו צריך לממן את לימודי היידיש של ילדי בני ברק. אחרת איך הם יממשו את הפוטנציאל שלהם בעולם הסייבר?

ב-2015  הגישה קבוצה של עשרות צעירים חוזרים בשאלה תביעת נזיקין נגד המדינה בטענה שמוסדות חינוך חרדיים המוכרים וממומנים על ידי המדינה מנעו מהם לימודי ליבה ופגעו ביכולתם להשתלב בשוק התעסוקה. "מטרת התביעה אינה כלכלית גרידא", כתבו הצעירים, "אלא מבקשת להוביל שינוי במתן הזדמנויות להשלמת פערי השכלה בקרב יוצאים בשאלה והובלת המדינה לקבלת אחריות על בוגרי המגזר החרדי". המדינה התנערה מאחריות בטענה כי התובעים והוריהם יכלו לבחור ממגוון בתי הספר הקיימים המתאימים להשקפת עולמם ולאורח חייהם. לפיכך, כך טענה הפרקליטות, עליהם להפנות את התביעה נגד ההורים ומוסדות החינוך. בית המשפט דחה את התביעה על סמך טענת התיישנות.

באוגוסט 2016 החליטה הכנסת לחסום את דרכם של כל תלמידי מערכת החינוך החרדית (לא רק מוסדות "הפטור") למאה ה-21. ברוב של 41 נגד 28 אושרה הצעת חוק משותפת של הממשלה וח"כ משה גפני מיהדות התורה, לביטול החלטה קודמת מ-2013 לחייב את כל מוסדות החינוך המתוקצבים ללמד לימודי ליבה. פרופסור מנואל טרכטנברג, שהקים את השדולה לשוויון בחינוך החרדי, האשים את הממשלה בהתנערות מאחריות כלפי ציבור שמשווע לתעסוקה כדי להיחלץ ממעגל הבערות והעוני. "התלונה העיקרית של החרדים היא שהם לא יודעים אנגלית, יסודות המתמטיקה ומחשבים", אמר הכלכלן הבכיר, שמונה על ידי נתניהו בעקבות מחאת קיץ 2011 לראש הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי. לדבריו, בהעדר כישורים מתאימים, החרדים אינם מצליחים לעבוד, או שהם עובדים במקצועות  ובעיסוקים שמניבים שכר מינימום.

משרד החינוך מנמק את תקנת היידיש בכך שהמדינה מכירה בתלמידיהם של מוסדות הפטור כבעלי אורח חיים ייחודי. אך לפי המחקר של שורש, שיעור החרדים האמריקאים בעלי תארים אקדמיים כפול משיעורם בקרב החרדים בישראל. את הפער הזה אין לחפש במנהגיהם של החרדים. הוא נמצא אצל המנהיגים הפוליטיים שלהם ובשותפיהם הקואליציוניים שנותנים יד למעשה העוול והאיוולת. הם הפכו את המשוואה האורווליינית "בערות היא כוח" לתורת חיים פוליטית. 

לאנשים האלה התכוון פסק ההלכה של הרמב"ם, היהודי שנאמר עליו "ממשה עד משה לא קם כמשה": "כל אדם האומר שיעסוק אך ורק בתורה, לא יעבוד ויתפרנס מצדקה – הריהו בבחינת אחד שחילל את השם, ביזה את התורה, כיבה מאור הדת, גרם רעה לעצמו ונטל חייו מהעולם הבא, כי אסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה". למזלם של הרמב"ם ושל העם היהודי, פוסק ההלכה, הרופא והמדען הדגול, למד במאה ה-12. אילו היה חניך הזרם החרדי בישראל של המאה ה-21, לא היה לרמב"ם סיכוי להתקבל לתעשיית ההייטק והסייבר. אפילו יידיש שוטפת לא הייתה עוזרת לו.

More from Akiva Eldar

Recommended Articles